Latgales dati
Dzimis 1907. gada 17. jūnijā Kalupes pagasta Stirnās mežsarga Leona Soma (1863 - 1.2.1935) un Dārtas Somas (dzim. Gavares, 1875 - 1.2.1935) ģimenē.
Izglītības darbinieks (Līksnas pamatskolas pārzinis, Ludzas ģimnāzijas vēstures, krievu valodas skolotājs /1940-1941/, Teteles astoņgadīgas skolas skolotājs pēc atgriešanās no izsūtījuma),
preses darbinieks (žurnālistikā kopš 1927.gada; žurnālu "Jaunais Vōrds" /1929-1930/, "Nōkūtne" /1931/ redakcijas loceklis, laikraksta "Zemes Bolss" redaktors /1934/; žurnāla "Straume" izdevējs un redaktors /1932-1937/),
publicists (F.Trasunam veltītā darba autors),
pašvaldību darbinieks (Kalupes pagasta padomes loceklis /..1938../),
sabiedrisks darbinieks (Kalupes pagasta organizāciju valdes loceklis /lauksaimniecības biedrība, patērētāju biedrība/).
Kalupes aizsargu nodaļas komandieris līdz 1939.gada novembrim. Viņa vietā šo amatu ieņēma no Biķernieku pagasta pārskaitītais vada komandieris Vitālijs Labinskis.
Rīgas Radiofona informators /-1934/, pirmais latgalietis šajā amatā.
Publicēties sācis 1925. gadā, kad vēl mācījās Daugavpils ģimnāzijā. Iespējams, ka pirmā publikācija ar pseidonīmu "Mežmalietis" (par Kalupes pagastu) ievietota Daugavpils laikrakstā "Daugavas Vēstnesis" 1925. gada 30. janvārī. Līdzās šim rakstam ir vēl viens raksts par Kalupi, ko parakstījis "Dadzis " (J.Soms?). Nākošajos numuros publicēti vēl daži "Mežmalieša" raksti.
1933. gada Lieldienas Latvijas jauniešu delegācija sastāvā cauri Lietuvai, Polijia, Čehoslovākijai, Austrijai, devās uz Romu un Vatikānu, tikās ar Romas pāvestu. Ceļojuma iespaidi publicēti laikrakstā "Latvija".
Deportēts uz Vlatlagu no Ludzas 1941.gadā. Atbrīvots 1956. gadā.
Dzīvesbiedre Helēna Pudāne. Māsa Helēna Štāls, Agnese Imaka (1911-1995).
1926. gadā kopā ar Jāni Somu Daugavpils 1. vidusskolu beiguši:
Agnese Holandere, Pēteris Jaudzems, Voldemārs Kancans, Judels Krēmers, Valija Laveniekova (no Laveniekovu dzimtas), Pēters Pantalons, Marija Ručevska - Vasiļevska?, Kārlis Sīpans, Benedikts Strupits (būdams Jātnieku pulka kareivis, izdarījis pašnāvību 1927. gada 8.augustā), Elza Šenberģe, Staņislavs Vasiļevskis, Eižens Zariņš ((Daugavpils skolotāju institūta saimniecības pārzinis?), Matīss Keisters.
Studējis LU Mežkopības fakultātē,1927-1934, nepabeigtas studijas.
Latvijas Republikas agrārās reformās gaitā Jāņa Soma tēvs Leons īpašumā ieguva 19.2 ha. Pēc vecāku nāves saimniecību apsaimniekoja radinieki - Antona Soma (skat. Henrihs Soms) ģimene. Mūsdienās tas ir arī Somu īpašums.
Iespējams, ka māju nosaukums "Stirnas" ir radies no pieņēmuma, ka toreiz Arendoles novada meži ir bagātākie stirnu medību rajoni Daugavpils virsmežniecībā.
Miris 1976. gada 16. decembrī Jelgavas rajona Tetelē. Apbedīts Kalupes pagasta Baltaču kapos.
Atsauces
 • “Soms Jānis.” Grām.: Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. [redaktors Žanis Unāms]. [Grandheivena]: Raven Printing, 1975. 451.lpp.
 • Aizvestie: 1941. gada 14. jūnijs. Rīga, Latvijas Valsts arhīvs: Nordik, 2007. 358.lpp.
 • “Jānis Soms. Nesalauztais gars.” Dzeive, 1977. 1.aprīlis.
 • Vonogsalīts, A. “Žurnalists un redaktors Jōņs Soms sešdesmitgadnīks.” Dzeive, 1967. 1. novembris.
 • “J.Soma 10.gadi žurnālistikā.” Latgales Vēstnesis. 1937. 30. jūnijs.
 • Soms, J. “Lieldienas Mūžīgajā pilsētā.” Latvija. 1933. 28. aprīlis.
 • Soms, J. “Uz saulainiem dienvidiem.” Latvija. 1933. 21.aprīlis.
 • “Iecelšanas Daugavpils aizsargu pulkā.” Daugavas Vēstnesis. 1939. 15. novembris.
 • “Galīgi piešķirtās zemes.” Zemes Ierīcības Vēstnesis. 1924. 19. aprīlis.
 • “Jānis Soms 17.06.1907 - 16.12.1976.” https://www.cemety.lv/public/deceaseds/1272652?type=deceased (02.12.2022).
 • “Jānis Soms.” https://literatura.lv/lv/person/Janis-Soms/874755 (07.01.2023).
 • “Veiksmīgas stirnu medības.” Daugavas Vēstnesis. 1939. 21. novembris.
526e1ae1772520570d84796649bc6c9d1e4d73b5
507adbf8fdd951911c710f6aa8add5c9f8649318
9af8a0ef0360169ba1378cfb8a4abc083eb73139
A4ae25dd556c30a6ee4fe056e685993ecf81ce22
Efd96ca14df905350acf06272a4daac2dbf810a5
A5a7ed57ba47383f79b7903caf64fdd83cf0f8b1
518e2c084276e6383bf1297e8d360b9f69a9de4c
0b8887c6734866f22453b4305c5cf2928492537e
B4915980e0e4fde9d0329fe2396851769ffc7e98
6116061a904eae2270a59c2a45de7881de8a7c82
B2179f8b4fe43ce890e2ab995706698cc3e688ce
F2a2e7eab5a2340636412d9f82e2706d9a9cf84d
8f91395fff0d353b80f0ecc145ec32122c615725
8cfa743649cba5250356a59cd54c80e433ee35fc
2069555bae68f167dd6294998c522d16a4384b77
E4e8bb175bda84997aca0a32b3b1d71cb69bc682
8ddad265b17be2a2227326943b16ad54089a2f9b
A7137e3be0b6a05869f33ea7e846ee84f94d81dc
A0ce04bc38228eb864dac41a9142d0b614295127
160a9d8fbcc56d56c079fe21102daf47360073ac
081590638a5307abc4f76d558008551e3f140d5d
E1055eeedbe5bef20e5593890238d0abd4856526