Latgales dati

Kalupes skolas pirmā absolventu salidojuma dalībnieki (1971. gada 5. februāris)

Pirmajā rindā no kreisās:
1. Alfons Plonis
2. Jānis Soms
3. Staņislavs Griķis
4. Antons Kokins
Otrajā rindā no kreisās:
1. Edgars Rācenis
2. Emīlija Gaidele
3. Valentīns Cirsis

Datējums: 1971 Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta Skola Kalupē. 1999. 27.lpp.
B7e4031d7f431911d959e798669819b218a9df22