Latgales dati

Skolotāju kursi Daugavpilī 1927. gadā

Skolotāju kursi (2 mēneši) Daugavpilī 1927. gada vasarā tika organizēti dabas zinībās un vācu valodā.
Pirmais no kreisās pirmajā rindā - Jānis Soms, vidū - Daugavpils skolotāju institūta direktore Valerija Seile.

Datējums: 1927 Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta Zīdūnis, 1928. Nr. 2, 9. lpp.
Ff3047bd96838645e157dc7639d00ab15271f528