Latgales dati

Kalupes skolas pirmā absolventu salidojuma dalībnieki (1971. gada 5. februāris)

Pirmajā rindā no kreisās:
1. Jānis Soms
2. ?
3. ?
4. Antoņina Trantovska
Otrajā un trešaja rindā no kreisās:
1. ?
2. ?
3. Vladislavs Lazdovskis
4. Janīna Plone
5. Emīlija Gaidele

Datējums: 1971 Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta Skolotāja V.Lazdovska arhīvs
2687df5f73dd42666380d6d6ab907b58b0416c81