Latgales dati

2009. gada 19. novembris

Latvijas Policijas akadēmijā (Rīgā, Ezermalas ielā 8) JĀNIS TEIVĀNS – TREINOVSKIS aizstāv promocijas darbu “Probācijas dienesta darbības pilnveidošanas problēmas Latvijā” juridisko zinātņu doktora grāda iegūšanai.
Recenzenti: Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas priekšsēdētājs, akadēmiķis, Dr.iur. Tālavs Jundzis; SIS Biznesa augstskolas TURĪBA profesors, Dr.iur. Jānis Načisčionis; Latvijas Policijas akadēmijas Kriminālistikas katedras profesors, Dr.iur. Jānis Ivančiks.