Latgales dati

1866. gada 4. novembris

Vecais stils.

Kad Dünaburgsche evang.
Luteriskā baznīca pieņēma lēmumu,
Lai izveidotu baznīcas skolu, viņš vērsās pie apakšnodaļas 16 d. d.
1866. gada 17. jūnijā Wilnasch mācību apgabala kuratora palīgam ar lūgumu,
deva viņam atļauju atvērt skolu
tēlot. Tā kā šī atļauja ir spēkā līdz rudenim
vēl nebija izpildīts un atklāšana
Skola mudināja, tāpēc Kurzemes Konsistorija, apakšnr.3654, atļāva
d. d, 1866. gada 4. novembrī provizoriskā atklāšana
Dünaburgschen evaņģēliski luteriskā baznīcas skola kā apstiprināšanas skola mācīšanai, kas aprobežojas ar reliģijas priekšmetiem. Tādā veidā skola izveidojās 1867. gada janvārī un ar aptuveni 70 luterāņu skolēniem līdz
Tā paša gada rudenī kurators veica pārskatīšanu
skola, kas atklāja, ka
Skola neaprobežojās tikai ar reliģijas mācīšanu, bet bija apguvusi arī citus pamata priekšmetus. Pēc tam tika rekvizētas administratīvās pilnvaras slēgt skolu, kas, kā ziņots, 31. janvārī notika policijā. K. Grīners, Dünaburgas mācītājs.
....
Skola pēc policijas rīkojuma slēgta 1867. gada 31. janvārī, liekot skolotājam parakstīt dokumentu par atteikšanos no stundu vadīšanas.

Atsauces
  • “Inland.” Rigasche Zeitung. 1868. 15. Februar.
  • “Inland.” Rigasche Zeitung. 1868. 7. Februar.