Latgales dati

1921. gada 9. novembris

1921.gada 9. novembrī Latgales apgabaltiesā reģistrēti Daugavpils latviešu teātra statūti. Līdz ar to var uzskatīt, ka teātris oficiāli nodibināts.
Dibināšanas priekšvēsture:
1921. gada 8. jūlijā darbību uzsāk aktieru kursi pieaicinātā aktiera Augusta Gulbja vadībā. Tie turpinās līdz 14. augustam. Kursos pieteicās 57 klausītāji.
1921. gada 11. augustā Daugavpils latviešu biedrības valdes un Daugavpils dzelzceļa mezgla kultūras veicināšanas biedrības valdes kopīga sēdē teātra dibināšanas jautājumā. Nolemts piesaistīt Latgales kultūras veicināšanas biedrību "Blōzma."
1921. gada 30. oktobrī pieņemti teātra statūti, kas tika apspriesti trijās sapulcēs.
1922. gada 3. februārī teātris uzsācis darbību uz jauniem pamatiem režisora Edvarda Doktera vadībā.
1922. gada no 3. jūlija līdz 18. augustam organizēti dramatiski-fonētiskie kursi Otīlijas Mucenieces vadībā.

1924. gada 8. augustā teātra padomes sēde konstatē, ka 1924./25.gadā teātra garanti ir 11 sabiedriskas organizācijas. Padomē ir 26 locekļi. Teātra valde: vadītājs ir Otto Zaķis, sekretārs M.Rubulis, administrators J.Vedējs, režisore Otīlija Muceniece, locekļi -. Jānis Sauka, Edvards Dokters un Martinsons. Teātra trupā ir 31 darbinieks, no tiem 14 ir profesionāli aktieri.
1927. gada 6. februārī teātris atzīmē 5 gadu jubileju ar A.Upīša komēdijas "Kaijas lidojums" izrādi, kas teātra darbībā ir 314. izrāde.

Atsauces
  • Geikina, S. Daugavpils teātris. Rīga: Mansards, 2015. 22. lpp.
  • “Daugavpils.” Latvijas Sargs. 1924. 19. augusts.
E25d9e0f6c39b42658d06fdad361955203bebda8