Latgales dati

1921. gada 9. novembris

1921.gada 9. novembrī Latgales apgabaltiesā reģistrēti Daugavpils latviešu teātra statūti. Līdz ar to var uzskatīt, ka teātris oficiāli nodibināts.
Teātra vēstures pētniece Silvija Geikina: Pēc Daugavpils Latviešu biedrības, Daugavpils Dzelzceļnieku kultūras veicināšanas biedrības un Latgales kultūras veicināšanas biedrības “Blāzma” kopīga lēmuma 1921. gada 30. oktobrī dibinātais Daugavpils teātris darbību uzsāka Dzelzceļnieku kluba telpās ar Ežēna Briē (Eugène Brieux) lugas “Sarkanais tiesneša mētelis” (La Robe rouge) iestudējumu Otīlijas Mucenieces režijā.
Dibināšanas priekšvēsture:
1921. gada 8. jūlijā darbību uzsāka aktieru kursi pieaicinātā aktiera Augusta Gulbja vadībā. Tie turpinājās līdz 14. augustam. Kursos pieteicās 57 klausītāji.
1921. gada 11. augustā Daugavpils latviešu biedrības valdes un Daugavpils dzelzceļa mezgla kultūras veicināšanas biedrības valdes kopīga sēdē teātra dibināšanas jautājumā. Nolemts piesaistīt Latgales kultūras veicināšanas biedrību "Blōzma."
1921. gada 30. oktobrī pieņemti teātra statūti, kas tika apspriesti trijās sapulcēs.
1922. gada 3. februārī teātris uzsāka darbību uz jauniem pamatiem režisora Edvarda Doktera vadībā. Šo datumu turpmāk teātris ņem par pamatu savas darbības jubileju svinēšanā.
1922. gada no 3. jūlija līdz 18. augustam organizēti dramatiski-fonētiskie kursi Otīlijas Mucenieces vadībā.

1924. gada 8. augustā teātra padomes sēde konstatēja, ka 1924./25.gadā teātra garanti ir 11 sabiedriskas organizācijas. Padomē ir 26 locekļi. Teātra valde: vadītājs ir Otto Zaķis, sekretārs M.Rubulis, administrators J.Vedējs, režisore Otīlija Muceniece, locekļi -. Jānis Sauka, Edvards Dokters un Martinsons. Teātra trupā ir 31 darbinieks, no tiem 14 ir profesionāli aktieri.
1927. gada 6. februārī teātris atzīmēja 5 gadu jubileju ar A.Upīša komēdijas "Kaijas lidojums" izrādi, kas teātra darbībā ir 314. izrāde.
1936. gadā teātris pārcēlās uz jauņām modernām telpām jaunatklātajā Vienības namā.

Atsauces
E25d9e0f6c39b42658d06fdad361955203bebda8
B144b23f77c0347698a7b5a5b7f13473d8dd9be5
4bd73fcd00875888c5140b14636d78d7d181c72b