Latgales dati

1938. gada 18. novembris

Prezidents K.Ulmanis Latviajs vecticībniekiem valsts jubilejā dāvināja 500 ls. par kuriem Baznīcu un konfesiju departaments sagatavoja katrai vecticībnieku draudzei iespiestu lūgšanu grāmatu un dziesmu grāmatu.

Atsauces
  • “Valsts prezidenta dāvinājums 89 vecticībnieku draudzēm.” Latgales Vēstnesis. 1939. 6. februāris.