Latgales dati

Latgales kongress Rēzeknē 1917. gada 10. maijā

Andrejs Švirksts (1), Juris Pabērzs (2), Jānis Velkme (3), Aloizs Bojārs (4), Kampāns (5), Vaclavs Krops (7), Pīters Strods (8), Pōvuls Laizāns (9), ielūgtais ciemiņš politiķis Jānis Zālītis (10), Nikodems Rancāns (11), Jāzeps Rancāns (12), Jānis Krakops (13), Frīdrihs Obšteins (14), Francis Trasuns (X), Antons Laizāns (15), Jānis Rubulis (16), Vladislavs Rubulis (17), Francis Greivuļs (18), Pēteris Lazdāns (19), Jezups Kindzuļs (20), Kazimirs Skrinda (22), Jānis Džereņš (23), Konstantins Kangars (24), Vinca Barkāns (25), Antons Maskalāns (26), Apolonija Laurinoviča (27), Valerija Seile (28), Stafeckis (29), Donāts Lāčkājs (30).

Vēl kongresā piedalījušies (nav atzīmēti fotogrāfijā):
Pēteris Dzenis, Staņislavs Kambala, Francis Kemps, Eduards Kozlovskis (sen.), Klementijs Jurkāns, Izidors Livčāns, Indriķis Stukuls, Antonijs Urbšs, Pēteris Lībietis, Andrejs Sestulis, Jezups Broks, Ontons Puncuļs un citi.

Ir ziņas par pagastu izvēlētajiem delegātiem: Antons Bernāns un Šumskis (no Kapiņu pag.).

Pēc tā laika aprēķiniem kongresā piedalījušies līdz 30 Latgales garīdznieki.
Kreisajā pusē pirmais - Jelgavas zemkopības skolas karogs, kuru šuvusi skolotāja Lavīze Putniņa.

Datējums: 1917 Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta Brīvās Zemes ilustrēts pielikums, 1927. 12. maijs; Zemnīka Ziņas, 1927. 6. maijs
4913e4ac0ae52fe73447fb0bd3cadcf8e5c9d105