Latgales dati
Dzimis 1869. gada 1. decembrī Krustpils pagasta Stukuļos.
Politiķis (Tautas padomes loceklis latgaliešu frakcijā),
lauksaimnieks (agronoms, zirgkopis),
sabiedrisks darbinieks (Krustpils lauksaimniecības biedrības dibinātājs).
Veicinājis zemkopju kopdarbību. Piedalījies Kalupes lauksaimniecības biedrības pirmajās sēdēs un par iespadiem Kalupē uzstājies Krustpils biedrības sēdēs.
1917. gada Latgales latviešu kongresa dalībnieks. Pārstāvis no latgaliešu kolonijas Pleskavā, kur Stukulu ģimene bija bēgļu gaitās.
??? Uz Latgales kongresu 1917. gada aprīlī izvirzīts kā Krustpils pārstāvis Genrihs (Indriķis?) Jakovlevičs Stukuls (Baltkrievijas Vēstures arhīva lieta),
Laikraksta "Latgolas Vōrds" 1. numurā (1919) ievietota vēstule no Krustpils, kuru parakstījis J. Stukuls (I. Stukuls?).
J. Jaunsudrabiņa "Zaļās grāmatas" stāsts "Zirgi" veltīts I.Stukulam.
Dēls Vilis Stukuls.
Miris 1932. gada 16. martā Rīgā. Apbedīts Kondrātu kapos.
Atsauces
  • Latgaliešu politiķi un politiskās partijas neatkarīgajā Latvijā. Sast. Ē.Jēkabsons, V.Ščerbinskis. Rīga: Jumava, 2006. 124.-125.lpp.
  • “Stukulu tēvs pēdējā gaitā.” Jēkabpils Vēstnesis. 1932. 17. marts [foto].
  • “Indriķis Stukuls 01.12.1869 - 06.03.1932.” https://www.cemety.lv/public/deceaseds/401961?type=deceased (01.12.2022).
645450aa7ef3f9285074288f585617b3273f4593
11f9c41a786bd76a876e7d294b4c99718409f656
115e66a8adf78f2ea73076cdd3a6a3b44c647ccf
80c0b7439cc27607f467a89dbc02c7a2fbaea528
8c7cd1587d9be6e72e4eb81e0844c69736d7e550
E44e2f687520e35f494dca88ca8f1a1f20b34f34
1c7ef33302186c90a316e9e694f03d729aaa4f72