Latgales dati

1908. gada 29. decembris

1908. gada 16. decembrī pēc vecā stila
Kalupes lauksaimniecības dibinātāji organizēja pirmo sanāksmi. Šo datumu par biedrības dibināšanas laiku uzskatīja laikraksts "Dryva". Dažviet minēts 15./28. decembris.
Pirms tam - Kalupes lauksaimniecības biedrība reģistrēta 4.11.1908 [v. st.]: jaunais - 17.11.1908
Pirmajā dibinātāju sēdē par biedrības priekšsēdētāju ievēlēts Kalupes draudzes prāvests Jānis Vekme, vietnieku - Ludvigs Pabērzs, kasieri Valentinovičs un sekretāru Jānis Salenieks. Biedrības komitejā ietilpa J.Ivbulis (Yubulis), S.Baltacis, F.Kudeika, B.Vorotinskis, J.Stivriška, kandidāti - Jānis Skrinda, Dominīks Skrinda, Antons Rubins.
1914. gadā Daugavpils apriņķī lauksaimniecības biedrības bija reģistrētas Izvaltā, Krustpilī, Dagdā, Jamuižā (zemkopības pulciņš) un Kalupē. Tolaik Kalupes biedrību vadīja Grigorijs Začs, sekretārs Jānis Salenieks, kasieris Kazimirs Valentinovičs.
1938. gada 9. oktobrī biedrība svinēja 30. darbības gadadienu.
Biedrība ar pārtraukumiem darbojās līdz 1944. gadam.
Biedrībai pirms Otrā pasaules kara piederēja zemes īpašums un liela māja pagasta centrā, kurā bija telpas biedrībai, pašvaldības aptieka, kooperatīva veikals, veterinārfeldšers, vecmāšu punkts.
...
Kalupes lauksaimniecības biedrība kā pirmā šāda veida biedrība nodēvēta 1934. gada "Latales Vēstneša" publikācijā. Autors Ss (iespējams Soms Jānis?).
Literatūrā ir arī uzskats, ka par pirmo Latgales lauksaimniecības biedrību jāuzskata 1909. gada 9. augustā (v. st.) dibināto Rēzeknes lauksaimniecības biedrību, kuras veidošanā piedalījās N.Rancāns, F. Kemps, O.Skrinda.

Atsauces
  • “Kalupes lauksaimniecības biedrība.” Zemkopis, 1909. Nr. 14., 274.lpp.
  • Soms, J. “Mūsu pagasts.” Daugavas Vēstnesis. 1938. 11.februāris.
  • Latkovskis, D. “Pirmā lauksaimniecības biedrība Latgalē.” Latgales Vēstnesis. 1938. 10.jūnijs.
  • Gailums,V. “Pirmās lauksaimniecības biedrības Latgalē.” Daugavas Vēstnesis. 1942. 1.marts.
  • “Pirmà latgaleešu [latveešu] lauksaimneecibas beedriba Vitebskas guberņā.” Zemkopis, 1909. 12. augusts.
  • “Kolupa lauksaimnīku bīdreiba.” Drywa. 1909. 13. janvāris.
  • Памятная книжка Витебской губернии на 1914 год. Витебский Губернский Статистический комитет: Витебск. Губернская типография, 1914. с. 181.
  • Ss. “Kalupes lauksaimnieku rosība.” Latgales Vēstnesis. 1934. 14 . septembris.
846837cdcded9d485e806e8a05857f3c7f745435
E55fb5fd17e008b0815c10e130a6c4459e05aca6