Latgales dati
Dzimis 1876. gada 14. decembrī Stirnienes pagastā.
Katoļu garīdznieks (monsinjors; draudžu prāvests /Kalupe, 1906-1912; Aglona (arī dekanāta dekāns), 1913-1929; Rēzekne (arī dekanāta dekāns), 1920-1928/),
kooperācijas kustības aktīvists (Kalupes lauksaimniecības biedrības dibinātājs /1908/; priekšsēdētājs /1908-1912/; Latgales Lauksaimniecības biedrību savienības vadītājs, Latvijas lauksaimniecības kameras loceklis),
preses darbinieks (laikraksta "Latgolas Vōrds" redaktors /1926-1928/),
sabiedrisks darbinieks (Latgaliešu palīdzības biedrības karā cietušajiem Aglonas nodaļas vadītājs).
1917. gada Latgales latviešu kongresa dalībnieks.
Kopā ar kompanjoniem apsaimniekoja Līvānu-Dubnas ūdensdzirnavas.
Izceļoja /1944/ un dzīvoja Vācijā /1944-1951/ un ASV /1951-1962/.
Brālis Antons Velkme, Jāzeps Velkme, Juris Velkme.
Māsas Barbara Velkme un Anna Zalāne, kuras dzīvesbiedrs Staņislavs Zalāns.
Mūža beigās rakstīja atmiņas, kuras izdotas Antona Zalāna sakārtojumā /1995/.
Miris 1962. gada 4. martā ASV.
Atsauces
  • “Tiesu sludinājumi.” Valdības Vēstnesis. 1935. 2. augusts.
  • “Velkme Jānis.” Grām.: Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. [redaktors Žanis Unāms]. [Grandheivena]: Raven Printing, 1975. 521.lpp.
  • “Velkme Jānis.” Grām.: Latgaliešu politiķi un politiskās partijas neatkarīgajā Latvijā. Sast. Ē.Jēkabsons, V.Ščerbinskis. Rīga: Jumava, 2006. 140.lpp.
  • “Miris mon. J.Velkme. Viņš bija pirmais lauksaimniecības biedrību organizētājs Latgalē.” Laiks, Ņujorka. 1962. 7. marts.
  • Zalāns, A. (sakārtotājs un izdevējs). Prelāts Jānis Velkme. 1876-1962. ASV, 1995. 395 lpp.
  • Sisojevs, R. “Aprīļa mēneša priekšmets muzejā – Jāņa Velkmes atmiņas par 1917. gada Latgales kongresa notikumiem.” https://preili.lv/187208/menesa-prieksmets-muzeja-jana-velkmes-atminas-par-1917-g-latgales-kongresa-notikumiem/ (31.03.2020).
1685c63a8c4b744b69c237f8efa0bd72f95be6b6
C3a71374c16d93bd1beb6434da0cadcd5deec58f
E549ec4ea8633f4887732df2aa609ae8e19e5a20
6e030dc686a35387aafd39a38af0e8854b78121e
A4a83879083bc58a4b6ca35286244a473474df81
8ffadee9dd4b721f7503590356d5b3c4071a4af7
727d8b7417b46526cfc6df4473d8066b449cca06
75422952093aa9c25b1ffbc6a33c8d5a5bd4cf73
Bcb8ad713b00b6002e6a60594043f4ea2ea2d395
9344730ef194a8dfe26a87a2f1929bd80b66d995
39a252dd1eed7f4a50112fd61d31871ff9211e9e
96ab31e80d96c60d34e1ca10b216fd451c26f255