Latgales dati

1917. gada 9. maijs

1917. gada 26. - 27. aprīlis pēc vecā stila
Kongress noris 1917. gada 9.-10. maijā.
Kongresā piedalās kopumā 350 dalībnieku, no tiem 232 delegāti ar balsstiesībām. Kongresa pirmās dienas norises vieta - kinoteātris "Diana". Kongresa otrās dienas norises vieta - Atbrīvošanas aleja 56, mūsdienas Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola. Darba gaitā strīdu rezultātā no kongresa aiziet 39 delegāti inženiera F.Kempa vadībā. Šīs grupas fotogrāfijā redzamas 72 personas, tostarp Francis Kemps, Andrievs Boriss un citi.
Lēmumus pieņem 182 palikušie delegāti, kuri iemūžināti kongresa otrās dienas lielaja fotogrāfijā, bez F.Kempa piekritējiem, kuri redzami atsevišķa fotogrāfijā.
Vēstures literatūrā minēts liels skaits sapulcējušos cilvēku kongresa dienās Rēzeknē. Pirms kongresa notika manifestācija, kurā piedalījlies liels skaits ļaužu, vēstures avoti min dažādus skaitļus - 20 000, 30 000.
Kongress pieņem lēmumu par apvienošanos ar Vidzemes un Kurzemes latviešiem. Kongress ievēlē Latgales Pagaidu Nacionālo Padomi /LPNP/ F.Trasuna vadībā. LPNP deleģēja pārstāvjus Latvijas Pagaidu Nacionālajai Padomei un vēlāk iesaistījās Tautas Padomē.
1935. gadā mākslinieks Jēkabs Strazdinš pēc Iekšlietu ministrijas Informācijas un propagandas daļas darbinieka Alfrēda Gobas iniciatīvas uzzīmēja plakātu ar 1917. gada kongresa skatu.

Kongresa dalībnieki - aktīvi Latgales atmodas darbinieki:
Bojārs Aloizs, Dzenis Pēteris, Kambala Staņislavs, Kemps Francis, Kozlovskis Eduards (sen.), Krops Vaclavs, Jurkāns Klementijs, Laizāns Antons, Laizāns Pōvuls, Lazdāns Pēteris, Livčāns Izidors, Maskalāns Antons, Obšteins Fridrihs
Rancāns Jāzeps, Rubulis Vladislavs, Seile Valerija, Stukuls Indriķis, Trasuns Francis, Velkme Jānis, Urbšs Antonijs, Pēteris Lībietis un citi.
Ielūgtie ciemiņi:
Zigfrīds Meierovics,
Jānis Zālītis
agronoms Mazvērsītis (Jānis Mazvērsītis /1866. gada 6. aprīlis — 1943. gada 28. decembris/???).
Kongresa lēmumi publicēti "Latgolas Pagaidu Zemes Padūmes Ziņojumā". Pirmais numurs iznāca 1917.gada 15. maijā /v.st./. (10 000 eks). Otrais numurs /1917.29.10 v. st./ nav saglabājies.
Piebilde: dalībnieku sarakstu skatīt pie pievienotās fotogrāfijas

Atsauces
E549ec4ea8633f4887732df2aa609ae8e19e5a20
Cf7e9e77d16b841c765ebf04df268c8e17e8ceeb
Af7744dc794a28518fd8e37e8d33f780262a225b
60c3abe0ce4cc95439ae4a9f67641a790dec1c42
C83b68630a67681f21f1a43ac5f0c7d223f36b96
0b12c5a09d7fb8cbaf9087c1b83781af24c5570a
Acf69072653dd6bc1a03cfe0e9ed47819fa80692
83d293b736bc99fc54fca3e693894cbce27c15bd
2d08ee544889e0d6d4aeba8146d5b0bd9768a64a
Dd3c92cd2371db28ab711de773eb11e919eafa09