Latgales dati
Dzimis Indriķa (Henriha?) Salenieka un Marijas Salenieces ģimenē 1884. gada 1. augustā.
Pašvaldību darbinieks (Kalupes pagasta sekretārs /1928-1938/, krājaizdevu sabiedrības OLŪTS valdes priekšsēdētājs, padomes priekšsēdētājs, Kalupes lauksaimniecības biedrības sekretārs /1908-1938/,
Kalupes luterāņu draudzes priekšnieks /1922-1942/).
1938. gada novembrī pārcelts dārbā uz Preiļu pagastu un viņa vietā iecelts Jānis Čivčs.
Preiļu pagastā bija vairākos amatos: Sarkanā krusta vietējās nodaļas valdes loceklis,
Dzīvesbiedre Olga Saleniece /1893-1948/.
Ģimenē meitas skolotāja Olga Saleniece, ārste Lidija Saleniece, Rasma Antonija Saleniece (prec. Lepere, 1927-2015, Kocēnu kapi), dēls Voldemārs Salenieks.
Persona "Rasma Lepere" bijusi LPSR Lauksaimniecības ministrijas Mācību metodiskā kabineta vecākā metodiķe,
Miris 1942. gada 2. martā Kalupē. Apbedīts Plonišķu kapsētā. 1943.gadā atklāts kapakmens.
Atsauces
  • Bērziņš, Ē. “KALUPES ev. lut. draudze un dievnams.” http://www.ltn.lv/~evalds/kld/ (22.09.2010).
  • “Atvadas no pagasta sekretāra.” Latgales Vēstnesis. 1938. 16.novembris.
  • “Tēvija.” Tēvija. 1942. 12.marts.
  • Klimanis, J. “Kalupes draudzes †.” Baznīcas Ziņas.. 1943. 24.oktobris.
  • Paukšte, J. Dzimtās zemes elpa. Daugavpils: Saule, 2011. 39.lpp.
1ad1dd6e30fb4d93b74703a5a9f3d50292efc2b4
8cfa743649cba5250356a59cd54c80e433ee35fc
Cb8cf93ea595e2c7b213c338076a355185dd6161
3c3f39ad6fa11df93a4d86139bc9a607cb5cbfef