Latgales dati
Dzimis Rēzeknē.
Grāmatvedis Ekonomiskajā sabiedrībā,
militārs darbinieks (praporščiks; Latgaliešu strēlnieku sekcijas 1.sastāva loceklis),
Ar F.Greivuļa vārdu parakstīts laikrakstā "Drywa" Latgaliešu strēlnieku pagaidu komitejas uzsaukums par strēlnieku apspriedi Valmierā 1917. gada 6 (19). aprīlī.
Piedalījies 1917. gada maija Latgales kongresā (kopā ar J.Rubuli organizēja strēlniekus kartības garantēšanai). Ievēlēts Latgales Pagaidu zemes padomē.
1917.gada decembra Latgales kongresa dalībnieks. Kongresā ievēlētās Latgales apgabala zemnieku, karavīru un strādnieku komitejas priekšsēdētājs..
Latgales zemkopības biedrības sekretārs /.....1913..../
Ir redzams 1917.gada Latgales latviešu kongresa fotogrāfijā.
Persona "Francis Greivuls" līdz 1914.gadam bija Rēzeknes patērētāju biedrības "Ekonomija" veikala pārvaldnieks. Tad pārcēlies uz Aglonu.
Persona "Fr. Grevulis" 1914.gada minēts kā aktieris latviešu izrādes Rēzeknē.
Persona "Greivuls" 1918.gadā tika ievēlēta Latgaliešu skolotāju savienības valdē.
Latviešu Pagaidu Naciomālā padome 1918. gada janvārī sūtīja vēstuli personai "Greivuls", lai turpinātu lietu pat Latgales apievienošanos ar pārējo Latviju.
Persona "leitnants Fr. Greivuļs" minēts kā Latgales pašaizsardzības nodaļas virsnieks /1918/.
1931. gada martā presē informācija par komunistu arestiem Latgalē. Minētas personas "Greivuls", "Zvīdra", "Jurkāns", "Znuteņš". Ir ziņas arī par 1931. gadā apcietināto komunisti Ģetrūdi Greivuli, 1932. gadā piespriesti 4 gadi cietumsoda.
Miris.
Atsauces
  • “Latgalīšu strēlnīku sekcija.” Jaunais Vōrds. 1938. 28. aprīis.
  • Greivuls, F. “Latgalīšu karaveiru bolss.” Drywa. 1917. 12. aprīlis.
  • Pudurs, J. “Pyrmō pašaizsardzeiba Latgolā.” Jaunais Vōrds. 1938. 20. oktobris.
  • Bukšs, M. Francis Kemps. Ceineitōjs par tautas tīseibom. p/s Latgaļu izd., 1969. 218. lppp.
Af7744dc794a28518fd8e37e8d33f780262a225b
4829c0d090b9199d8937acd472a9b8d0b8d2d6d6
E549ec4ea8633f4887732df2aa609ae8e19e5a20