Latgales dati

Notikumi

1992

No jauna atklāta un iesvētīta piemiņas plāksne rugājiešiem - Latgales partizānu pulka cīnītājiem, kuri 1919. un 1920.gados piedalījās Rugāju un Latgales atbrīvošanas kaujās.
Pirmoreizi plāksne atklāta Rugājos pie sešklasījās panmatskolas ēkas 1937.gada 22.augustā.

1992

Rugājos atklāts Baltais krusts vācu karavīru un nacionālo partizānu piemiņai.
Baltais krusts uzstādīts apvidū, kur slepus tika rakti kritušie nacionālie partizāni un pārējie komunistiskā režīma upuri.

1995

Darbu uzsāk Daugavpils profesionālais pūtēju orķestris "Daugava".

1996

Uz Preiļu 1. vidusskolas bāzes izveidota Preiļu 1. pamatskola.

1998

Iesvētīts atjaunotais Viļakas ģimnāzijas karogu, kuru uzdāvināja 7. izlaiduma absolvents Imants Kaupe.

2000

Daugavpils domē darbu sāk tulks, kurš palīdz maznodrošinātajiem iedzīvotājiem noformēt dokumentus valsts valodā.

2000

Stājās spēkā Latvijas Republikas Valsts valodas likums, kura 3. panta 4. punktā ir teikts "Valsts nodrošina latgaliešu rakstu valodas kā vēsturiska latviešu valodas paveida saglabāšanu, aizsardzību un attīstību."

2001

Iesvētīts Ludzas ģimnāzijas jaunais karogs. To pēc direktores Veronikas Putānes meta darināja Rēzeknes mākslas koledža.

200415

Daugavpils ģimnāzijai (bijušajai 1. vidusskaolai) piešķirts Valsts ģimnāzijas statuss.