Latgales dati

1917. gada 25. novembris

1917. gada 12. novembrī pēc vecā stila.
Latgalē bija izveidoti vēlēšanu saraksti, kuros iekļauti tā laika redzamākie darbinieki. Latales Pagaidu zemes padome izveidoja 3 sarakstus, savs saraksts bija Kempa piekretējiem.
- Latgales Pagaidu zemes padomes un Latgales zemnieku latviešu sociālistu - federālistu saraksts:
Ontons Skrinda, ārsts
Ontons Laizāns, miertiesnesis
Valerija Seile, Rēzeknes apriņķa skolu inspektore
Aloizs Bojārs, miertiesnesis
Nikolajs Manilovs
Pēteris Zalāns
Donots Doroško
Eduards Kozlovskis
Ontons Zvidriņš
Viktors Gabranovs
Daniels Gabrušovs
- Latviešu nacionālistu saraksts:
Juris Pabērzs, miertiesnesis
Zigrids Meierovics
Jānis Grišāns, miertiesnesis
Jezups Kindzulis, kara ierēdnis, miertiesnesis
Pēteris Lazdāns
Staņislavs Kambala
Donots Lāčkājs
- Bezpartejiskais saraksts:
.............
.............
- Latgales Tautas komiteta un Dorba ļaužu partijas saraksts (Kempa piekritēji)
Francis Kemps
Aloizs Skruls
Aloizs Laizans
Vilcāns un citi.

Vitebskas guberņā iesniegti 14 saraksti.
Vēlēšanu rezulktāti - Latgalē 51% balsu ieguva lielinieki (Vidzemē - 72,6%, latviešu strēlnieku pulkos - 96,5% )
Sapulce darbojās tikai vienu dienu - 18. janvārī (v. st. 05.01.1918) un tās darbību 19. janvāra rītā pārtrauca boļševiki (lielinieki).

Atsauces