Latgales dati

1903. gada 8. marts

Pēterburgā 20.gs. sākumā dzīvoja ap 6 tūkstoši latgaliešu (Goba, 131: 519).
Pēterburgā Jēzus baznīcas skolas telpās notiek pirmās latgaliešu biedrības - Pēterburgas muzikālās biedrības pirmā kopsapulce. Biedrība apvienoja redzamākos Latgales atmodas darbiniekus. Par tās priekšnieku ievēlēja F.Trasunu. Vēlāk biedrību vadīja Francis Logins.
Biedrība darbību uzsāka 1903. gada 8. oktobrī (vecais stils). Tā darbojās līdz 1913. gada 12.oktobrim. Sākumā biedrībā bijuši ap 150 biedri. P.Zeile min skaitli 147 - dibināšanas gadā dalībnieku skaits. Biedrība organizēja kori un koklētāju ansambli, rīkoja teātra izrādes.
Tika aktualizēts jautājums par latgaliešu un baltiešu tuvināšanos, iezīmējās šī procesa centrtieces un centrbēdzes momenti.
Sakarā ar biedrības 35 gadiem Donāts Grišāns 1936.gadā kopā ar Eduardu Kozlovski apzināja biedrības dalībniekus, izdevumā "Latgolas Škola" publicēja dalībnieku sarakstu. Paredzētā kopā sanākšana nav notikusi.
Biedrības dalībnieku saraksts (uzvārdu rakstība saglabāta oriģinālā):
1. Rancans, Jezups
2. Rubuļs, Vladislavs
3. Kemps, Francis
4. Barkans, Vinca
5. Grišans, Jōņs
6. Laizans, Ontons
7. Lazdans, Pīters
8. Lazdans, Veronika iespējams Veronika Rakašis
9. Rancans, Ontons
10. Rudzišs, Eduards
11. Turkopuļs, Jōņs
12. Ružans, Jezups
13. Bondarevskis, Ontons
14. Slaveits, Tekla
15. Skromons, Rozālija
16. Skromons, Boleslavs
17. Skromons, Jurs
18. Skromons, Aleksandrs
19. Laurinovičs, Jezups
20. Laurinovičs, Apolonija
21. Seils, Valerija
22. Jaudzems, Staņislavs
23. Pabērzs, Jurs
24. Zanda, Ontons
25. Kindzuļs, Jezups
26. Yubuļs, Staņislavs
27. Kulšs, Pīters
28. Kancans, Ontons
29. Dukaļskis, Vinca
30. Dergačs - Strauts, Francis
31. Dzeņs, Ontons
32. Miglinīks, Helēna
33. Kemps, Konstancija
34. Mukt-Kveders, Gr.
35. Treikalis, Vinca
36. Obšteins, Fridrichs
37. Trubins, Ontons
3S. Rubins, Ontons
39. Maculevičs, Teofiļs
40. Greiškans, Jadviga
41. Brics, Felicija
42. Kambaļa, Staņislavs
43. Veženīks, Eleonora
44. Brics, Leons
45. Apšiniks, Pīrers
46. Čeksters, Julijans
47. Smeļters, Piters
48. Noviks
49. Grišans, Pīters
50. Skrynda, Monika
51. Strautiņs – Dirvan, Anna
52. Rubuļs, Jons
53. Biksans, B.
54. Boriss, Andrejs
55. Volonts, Ontons.
56. Vaivods, Jōņs
57. Grabovskis, Eduards
58. Pizans, Pīters, no Asūnes pag., kvalificēts strādnieks apavu rūpnīcā "Skorohod".
59. Pabērzs, Sebastijans
60. Rancans, Antoniņa
61. Trasuns, Jezups
62. Garijoiņ, Agnese
63. Bialkovskis, Dominīks
64. Opyncans, Donots
65. Loļans, Marija
66. Opyncans, Marija
67. Basenkovičs, Viktors
68. Korsaks, Jons
69. Sylandžs, Viktors, ir informācija par Jāni Silandžu, Vladislava Silandža brālēnu.
70. J. Ploņs
71. M. Dukaļskis
72. J.Veļkme
73. Kalinka
74. Veļkme, Ontons.

Mirušie biedri: (saraksta sastādīšanas laikā 1936.gadā)
1. Mukōns, Staņislavs (muzyk. b-bas pyrmais kasīrs}
2. Trasuns, Francis (muzyk. b-bas dybynotojs)
3. Rancans, Nikodēms (muz. b-bas dybynotōjs)
4. Jurkans, Ontons, pastovigs bīdrs un dybynōtōjs, no Rogovkas, ārsta Antons Jurkāna radinieks.
5. Kangars, Jezups (muzyk. b-bas prikšsādātōjs)
6. Skrynda, Kazimirs
7. Skrynda, Ontons
8. Bržezinska, Amālija
9. Laizans, Povuls
10. Miglinīks, Boleslavs
11. Barkans, Vladislavs
12. Krops, V.
13. Keičs, Ontons, no Gaigalavas pagasta Īdeņas, feldšeris Rozentavā
14. Rancans, Ontons
15. Rancans, Izidors
16. Logins, Francis
17. Rubuļs, Alberts
18. Trasuns, Aloizs
19. Valeiņa, Jezups
20. Žmuids
21. Epimach Šapillo
22. Dzeņs, Pīters
23. Assāns, Ignats

Biedrības pasākumos bija iesaistīts Jānis Turss.
Augusts Smagars: "Pēterburgas muzikālā biedrība - Latgales kora dziesmas šūpulis" /1940/.

Atsauces
  • “Donāts Grišāns.” Daugavas Vēstnesis. 1942. 23. oktobris.
  • Kozlovskis, E. “Kū stōsta pyrmōs latgalīšu bīdreibas veterans?” Latgolas škola, 1936. Nr. 6., 133.-134.
  • Gailums, V. “Pirmā Latgales latviešu biedrība.” Daugavas Vēstnesis. 1943. 13. janvāris.
  • Lazdāns, P. “Atmiņas par latvīšu muzikalū bidreibu Piterpilī.” Dzeive, 1953. Nr. 1.
  • Lazdāns, P. “Atmiņas par latvīšu muzikalū bidreibu Piterpilī.” Dzeive, 1972. Nr. 3.
  • Smagars, A. “Pēterburgas muzikālā biedrība - Latgales kora dziesmas šuipulis.” Daugavas Vēstnesis. 1940. 20. aprīlis.
  • Goba, A. “Latgales atmodas sākums.” Izglītības ministrijas mēnešraksts, 1931. Nr.12, 503.-521.lpp.
  • Zeile, P. “Latgales pirmā atmoda: zvaigznes gaisma tumsā.” Latvijas Vēstnesis. 1999. 28. jūlijs.