Latgales dati
Dzimusi virsnieka Romualda Bžezinska ģimenē 1880. gadā ārpus Latgales.
Sociāla darbiniece (Veidojusi Petrogradas latgaliešu bērnu patversmi - skolu 1915.gadā; Latgaliešu bērnu patversmes vadītāja Daugavpilī),
literāte (publiciste /laikraksti GAISMA, GUNKURS/),
sabiedriska darbiniece (Latgalieši palīdzības biedrības aktīviste, Pēterburgas latviešu muzikālās biedrības aktīviste).
1907.gadā vadīja K.Skrindas organizētos skolotāju kursus Pēterpilī.
Dzīves gadi ierakstīti kapakmenī.
Mirusi ar tīfu 1919. gada 14. jūlijā Daugavpilī. Apbedīta Daugavpils katoļu kapos.
Atsauces
  • Vaivode, E.T. “Pīmynūt Amāliju Bžezinsku.” Grām.: Tāvu zemes kalendars 2023. Kulturvēsturiska un literara godagrōmota. 84. goda gōjums. Latgolas kulturas centra izd., Rēzekne, 2022. 94.-96.lpp. [kapakmeņa foto].
  • “Amēlijas Brzeziņskas pīmiņai.” Latgalīts. 1921. Nr.31.
  • Maksimova, L. Viļaka un tās ļaudis gadsimtu ceļos. Latgales kultūras centra izdevniecība, Rēzekne, 2005. 47.lpp.
  • “Emilijas Bržezinskas pimiņai.” Latgolas Vōrds. 1932. 12. oktobris.
74cb0c0e6b39c9fab3fe3650d0b8ad9d7fd64ba3
00e44eb6caa3f6b097102db40e75601462df9b59
A2fe90b80ce5dd6825c26c224893f11c14fcd52a