Latgales dati
Dzimis Ontona Laizāna ģimenē 1884. gada 10. jūnijā Sakstagala pagasta Dzeņagolā.
Politiķis (Latgales Pagaidu Zemes padomes loceklis /1917-1920/, Satversmes sapulces loceklis /1920-1922/),
literāts (psedonīms Mateiss Olūteņs, Zīmelis, prozaiķis, tulkotājs, feļetonists, publicists),
jurists (Pēterpils universitātes tieslietu students, advokāts Rēzeknē, jurists Rīgā /1941-1945/),
izglītības darbinieks (sabiedrisko priekšmetu pasniedzējs Rēzeknes skolotāju institūtā).
preses darbinieks (laikraksta DRYWA līdzstrādnieks /1912-1914/).
Latgales 1917. gada kongresa dalībnieks, Latgales Pagaidu zemes padomes loceklis.
pašvaldību darbinieks (Dricānu pagasta vecākais /1943-?),
Piedalījies 1917. gada Krievijas Satversmes sapulces vēlēšanās Latgales Pagaidu zemes padomes un Latgales zemnieku latviešu sociālistu federālistu sarakstā.
1920. gadā bija Satversmes sapulces Latagles vēlēšanu apgaala komisijas priekšsēdētājs.
Kļūdaini par brāli tiek uzskatīts Pōvuls Laizāns.
Miris 1954. gada 2. jūnijā Rīgā.
Atsauces
  • Latgaliešu politiķi un politiskās partijas neatkarīgajā Latvijā. Sast. Ē.Jēkabsons, V.Ščerbinskis. Rīga: Jumava, 2006. 83.-84.lpp.
  • “Latgales sabiedrsikā darbinieka jubileja.” Rīts. 1938. 2. novembris.
  • “Dricēnu pagastam jauns vecākais.” Rēzeknes Ziņas. 1943. 17. jūlijs.
  • “Pamarka "Latgolas kongress 1917" (1982).” http://latgalesdati.du.lv/ifoto/1982pamarka (02.05.2018).
00e44eb6caa3f6b097102db40e75601462df9b59
74e040b02567e7c325fd4db581b7ba0570127113
587434a2717d033a38009974ba41691a8135e20c
Cbef1bcb54541537b087e1392bd90f3cbce35c4d
E549ec4ea8633f4887732df2aa609ae8e19e5a20
3f4de256072122c9b9744c76135bd4b8cf713379