Latgales dati

Laikraksta "Drywa" līdzstrādnieki (1912-1914)

Pirmajā rindā no kreisās:
1. Ontons Skrinda
2. Jezups Kindzuļs
3. Kazimers Skrinda
4. Odums Turkopuļs
5. Ontons Laizāns
Otrajā rindā no kreisās:
1. Antons Tumans
2. Monika Skrinda, Kazimira Skrindas māsa
3. Apolonija Laurinoviča
4. Sigismunds Pipinuss

Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta Latgales kultūrvēstures muzeja krājums
5913640cedb58a729157b23acabc3d9ed1487780