Latgales dati
Dzimis 1885. gadā.
Katoļu garīdznieks (vikārs Rēzeknē /1908-/, draudžu prāvests /Puša, 1921-1924; Atašiene, 1926-1928/),
izglītības darbinieks (ticības mācības skolotājs Rēzeknes skolā - vecākajā skolā Latgalē)
sabiedrisks darbinieks (Atašienes katoļu jaunatnes nodaļas dibinātājs, Bērzgales saimnieciskās organizācijas).
Laikraksta "Drywa" līdzstrādnieks.
Iesaistīts Latgales 1917. gada kongresa sagatavošanā.
Tulkojis un piedalījies vairāku grāmatu izdošanā: (Hammerštelns.L. Sarunas par ticību. Tulkoja un paplašināja b-kgs S. Pipinuss. Rēzeknē, 1923).
Organizēja līdzekļu vākšanu jaunas baznīcas celtniecībai Atašienē (uzcelta 1937. gadā)..
Miris nelaimes gadījumā, pirtī saindējoties ar tvanu 1930. gada 7. februārī Bebrenē 44 gadu vecumā. Apbedīts Bebrenes baznīcas dārzā.
Atsauces
  • Cakuls, J. Latvijas Romas katoļu priesteri: 1918-1995: Uzziņas. Rīga: Rīgas metropolijas kūrija, 1996. 117. lpp.
  • “Baznickungs Sigizmunds Pipinuss.” Katõļu Dzeive, 1930., 141. - 142. lpp.
74e040b02567e7c325fd4db581b7ba0570127113
587434a2717d033a38009974ba41691a8135e20c