Latgales dati

Laikraksta "Drywa" līdzstrādnieki

Pirmajā rindā no kreisās:
1. Ontons Skrinda
2. Jezups Kindzuļs
3. Kazimers Skrinda
4. Odums Turkopuļs
5. Ontons Laizāns
Otrajā rindā no kreisās:
1. Antons Tumans
2. Monika Skrinda
3. Apolonija Laurinoviča
4. Sigismunds Pipinuss

Datējums: 20.gs. sākums Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta Latgolas Škola, 1935. Nr.4, 11.lpp.
B94fbc06527bd6ac3a4a74424473e9a46da0509d