Latgales dati

1917. gada 27. marts

1917. gada 14. martā pēc vecā stila.
Latgaliešu organizācijas komisija (LtgOK) sastādīta Petrogradā latgaliešu inteliģences, strādnieku, kareivju un jauniešu pārstāvju sapulcē. Tās uzdevumi - izstrādāt Latgales "vajadzību apmierināšanas programmu", rūpēties par Krievijas Satversmes vēlēšanām, kārtot Latgales pašvaldību jautājumu apvienotajā Latvijā, rūpēties par Latgales kultūras celšanu.
Pastāv arī uzskats, ka komisijas aizsākumi meklējami jau 1916. gada 12 (24). decembra Latviešu bēgļu centrālkomitejas apspriedē.
Komisijā ietilpa 16 darbinieki (alfabēta secībā):
Apšinīks Pēteris
Džereņš Jānis (kā strādnieku pārstāvis)
Gori - Jone Agnese (jaunatnes pārstāvis)
Grišāns Jānis
Laurinoviča Apolonija
Opincāns Jānis (jaunatnes pārstāvis)
Pabērzs Juris
Rampāns Jeronīms (ģimnāzists Pēterpilī)
Rancāns Jāzeps
Rubulis Vladislavs
Seile Valerija (komitejas sekretāre)
Skrinda Kazimirs
Stafeckis Al.(jaunatnes pārstāvis)
Trasuns Francis
Trubiņš (atteicās Rakašis jaunkundze) vai Broņislavs Trubiņš
Veitūls St. (no karavīriem).
Komisijas aicināja veidot līdzīgas komisijas Latgales pagastos vai draudzes un sekot turpmākajiem rīkojumiem. Izsaka varbūtību, ka lieldienās dzimtenē tikšot sasaukta pārstāvju sanāksme.
LOK organizēja sapulces, piemēram, 26. martā / 8. aprīlī Sv. Katrīnes baznīcas bibliotēkā. Sludinājumus LOK sevi dēvēja par latviešu - latgaliešu organizācijas komisiju.
Komisijas oponenti bija F.Kempa piekritēji, kuri dienu vēlāk - 15 (28). martā izveidoja Letgolas tautas komitetu. Laikraksts "Drywa" min komiteta piekritējus - Francis Kemps, Boļeslavs Miglinīks, Pīters .Lipiņš, Kazimirs? Strods. Atbalstītāji - Rīgas latgaliešu biedrība "Vacaine", arī Rēzeknē. Laikraksts "Liaužu Bolss" pārmeta LtgOK, ka tā nav publicējusi pilnībā savu darbības programmu.

Atsauces
  • “Kronika.” Drywa. 1917. 22. marts.
  • “Tautīši.” Drywa. 1917. 22. marts.
  • “Organizacijas komisija un jōs politika.” Liaužu Bolss. 1917. 15. aprīlis.