Latgales dati
Dzimis 1897. gada 2. septembrī Daugavpilī.
Valstsvīrs (LR finansu ministra biedrs /1931-1932/; LPSR valsts kontroles ministrs /1940-1941/, LPSR finansu ministra biedrs).
Valsts kontrolieris LR laikā.
Izglītības darbinieks (skolotājs),
Tautas Saeimas deputāts no Latgales vēlēšanu apgabala /1940-1941/,
Nepabeigtas studijas Pēterburgas Universitātē. Beidzis jūrskolu.
Agrārās reformas laikā piešķirts Landskoronas muižas centrs. Nav saimniekojis, bet īpašumu pārdevis.
Svainis Vikentijs Latkovskis.
Miris ar sirdstrieku 1946. gada 29. oktobrī Rīgā. Apbedīts Raiņa kapos.
Atsauces
  • Latgaliešu politiķi un politiskās partijas neatkarīgajā Latvijā. Sast. Ē.Jēkabsons, V.Ščerbinskis. Rīga: Jumava, 2006. 132.-134.lpp.
  • “Latvijas darba tautas bloka kandidāti (foto).” Daugavas Vēstnesis. 1940. 13. jūlijs.
  • Kursītis, St. Atmiņu ceļos. Rēzekne, 1994.
C83b3ca67682738c8eb41572f3ca0ad3d3fdfc72
1f4affed96b37ef7fe04819074d7ddc8d6d13561
0cd0a860d26f20af37c22c01549f5614f4c94b18