Latgales dati
Dzimis 1894. gada 11. maijā Varakļānu pagastā Trūpu sādžā (Viļānu apkārtnē).
1917. gada Latgales latviešu kongresa svinīgā gājiena rīkotājs,
latviešu strēlnieks.
Persona A.Stafeckis figurē:
- Latvijas katoļu jaunatnes biedrības Vidsmuižas nodaļas valdes loceklis /1931-/,
- Aloizs Stafeckis Vidsmuižas pagasta Polkoronas / Polkorones/ pamatskolas pārzinis /1921-1938/). Beidzis tirdzniecības skolu Rēzeknē, mācījies Pēterpils garīgajā seminārā, tehnikumā un beidzis skolotāju sagatavošanas kursus. Pie skolas izveidojis 40 saimju bišu dravu, tāpēc skolu pārdēvēja par Dravnieku skolu.
Miris 1977. gada 13. janvārī. Apbedīts Trūpu sādžas kapos.
Atsauces
  • Znotiņš, J. “Dravnieku pamatskolai - 90!” Vietējā Latgales avīze. 2011. 4.novembris.
  • “Dravnieku pamatskolai - 90.” Novadnieks. 2011. 11.novembris [foto].
  • “Dravnieku pamatskolas. Vēsture.” http://www.dravniekupamatskola.lv/vesture (25.05.2018).
  • “Polkoronas skolai - 75.” Grām.: Preiļu/Līvānu Novada Kalendārs 1997. 1997. 119. lpp.
4829c0d090b9199d8937acd472a9b8d0b8d2d6d6
37fcb079e16ac13d48ed5c8db8dd82604f0233b9