Latgales dati
Dzimis 1906. gada 29. decembrī Preiļu pagasta Ivanovkā / Grovānos Salimona Puduļa ģimenē.
Izglītības darbinieks (Rīgas lietuviešu skola, Daugavpils Valsts skolotāju institūta pasniedzējs /1939-1940/; Abrenes ģimnāzijas latviešu valodas skolotājs /1939-1940/,Ludzas ģimnāzijas latviešu valodas un vēstures skolotājs /1940-?/, Ludzas apriņķa skolu valdes loceklis /1940/),
vēsturnieks (vēstures maģistrs /Latvijas Universitāte, 1939/),
publicists,
sabiedrisks darbinieks (skolēnu biedrības "Austra" dibinātājs /Aglona/; Latvijas Katoļu Jaunatnes biedrība (biedrs); Kristīgo zemnieku un katoļu partija (biedrs); biedrība SAULE (Rīgas nodaļas vadītājs /1935-1937); biedrības LATGALIEŠU STUDENTU FONDS dibinatajs /1929/, korporācija LACUANIA (valdes sekretārs)).
Strādājis arī citus darbus: laikraksta "Zemnīka Ziņas" tehniskais redaktors, Kūrijas darbvedis.
Strādājis par tehnisko redaktoru laikraksta «Zemnīka Ziņas» redakcijā, par darbvedi Rīgas arhidiecēzes kūrijā, Zemkopības ministrijas Centrālā zemes Ierīcības komitejā, Tautas labklājības ministrijas pensiju nodaļā.
1937. gadā Latvijas vēstures institūta uzdevumā nosūtīts uz Daugavpils apriņķu vēstures dokumentu vākšanai.
Dibinājis savu izdevniecību Rīgā, Raiņa bulv. Nr. 21., dzīv. 16. Izdevniecība 1938. gadā izdeva F. Kempa apceri "Latgales likteņi". 1938. gadā izdota prāvesta J. Pudāna grāmata "Dažādas sejas".
TRimdā krājumā "Acta Latgalica 1" publicējis plašāku aprakstu par Gustavu Manteifeli, sastādījis arī G. Manteifeļa darbu bibliogrāfisko rādītāju.
Beidzis Aglonas ģimnāziju, Latvijas Universitātes filozofijas un filoloģijas vēstures nodaļu /1939/.
Pēc piedzimšanas Grovānos ģimene pārcējusies uz Vārkavas pagasta Vēverovku (pirms tam Ustraņas foļvorka).
Tēvs Salimons Pudulis (Puduļs) 1917. gada aprīļa Latgales kongresa dalībnieks no Vārkavas pagasta (draudzes).
Ludzas ģimnāzijā vēsturi mācījis Andrim Vējānam.
Savu bibliotēku novēlējis Daugavpils Universitātei, kas dažādu iemeslu dēļ (tostarp finansu, lai samaksātu par mantas uzglabāšanu konteineru terminālā un nogadātu Latvijā) netika nogādāta dzimtenē.
Miris 1993. gada 20. februārī Malagā, Spānijā.
Atsauces
  • “Pīters Puduļs.” Zīdūnis, 1939. Nr. 2, 60. lpp.
  • Spoģis, A. “Vēsturnieks nobeidzis šīszemes gaitas.” Brīvā Latvija: Apvienotā "Londonas Avīze" un "Latvija". 1993. 12. aprīlis.
  • Puduļs, P. “Tautas darbineicas Valerijas Seiles pīmiņai.” Latgolas Bolss. 1970. 11. jūlijs.
  • “Universitātes padomes lēmumi.” Brīvā Zeme. 1939. 30. novembris.
  • Valdmanis, J. “Dažādas sejas.” Rīgas Vēstnesis.. 1938. 16. jūnija.
  • “Latvijas Universitātes studentu datu bāze.” https://www.archiv.org.lv/ (04.08.2023).
Be1c4d26648709f6c4d9525ffb1235855b69aa54