Latgales dati
Dzimis 1878. gadā Pētera Stepona dēla Puduļa 4 bērnu ģimenē.
Saimiekoja Vārkavas pagasta Vēverovkā / Ustraņos.
Bija 1927. gadā nopirkts īpašums "Bārzu solas ferma" (19,5 ha) Bērzpils pagastā.
Piedalījies kā Vārkavas pagasta (draudzes) pārstāvis Latgales 1917. gada aprīļa /maija kongresā.
Dēls vēsturnieks Pēteris Pudulis.
Salimona brālis Kazimirs (vecākais), māsas Tekla (prec. Saleniece Viļānu pag.), Aļona (prec. Pastare).
Salimona tēvs Pēteris Stepana dēls, kurš ar savu ģimeni (4 bērni) līdz 1909. gadam dzīvoja Preiļu pagasta Grovānos, pēc 1909. gada - Gaļānu pagasta Pastoros.
Salimona tēvs Pēteris nopirka 62 desetīnas Vārkavas pagasta Ustraņu foļvarkā, ko nosauca par Vēverovku. 20. gs. 20. gados par Vēverovkas saimnieci norādīta Jadviga Pudule. Iespējams, juridisko iemeslu dēļ, jo Salimonam tolaik piederēja īpašums Bērzpils pagastā. 1934. gada presē ievietots sludinājums (vēlāk atkārtoti) par Salimona Puduļa Vēverovkas īpašuma (16 deset.) izsoli (cena 2131 ls. hipotekārs parāds 7500 ls).
Pēteris (apbedīts Vārkavas kapos) bija precējies ar Katrīni no Varakļānu pagasta (apbedīta Vārkavas kapos).
Radniecība ar citiem Vārkavas pagasta Puduļiem, jo Salimona vectēva Stepona brālis (viens no sešiem) Antons ap 1909. gadu nopirka zemi Vārkavas pagasta Mihalovas folvorkā.
1940. gadā Vēverovkā saimniekoja arī Jānis Pudulis, kurš nodarbojās ar zirgkopību. Piederēja sacensībās godalgots rikšotājs ērzelis Negurs.
Miris 1946. gadā. Apbedīts Vārkavas kapos.
Atsauces
  • Puduļs, P. “Tautas darbineicas Valerijas Seiles pīmiņai.” Latgolas Bolss. 1970. 11. jūlijs.
6c21a4b6dabe006b2edaf3ee9cf1b798675ac72f
Bd1249ba848805cf4b8eea465914270c34395aa8
2f29a079d9a4e9183f50620015b3bdd00f859be0
B39a29a1e61200e9b7b9e55b423b00ce8293552d
Bc87e12bbd7731e8dbc28a4c7898b4248ff7f6bc
C7837cbee30f78e561a8368dafd6144f4ba066dd
B77a4f6402418f99890faa58008a8d48597cb5de