Latgales dati

1921. gada 21. februāris

Ir ziņas, ka šajā dienā tapis pirmais DLB protokols un līdz ar to arī sākusi darboties latviešu biedrība. Citos avotos ir noradīta agrāks dibināšanas laiks (1917).
Biedrības atradās farmaceita Juttas namā Imantas ielā 38. Valdes priekšsēdētājs J.Zarāns (persona "Zarāns" 1921. gadā bija Daugavpils apriņķa valdes priekšsēdētājs).
Valdes sastāvs:
Stencelis, J., saimniecības pārzinis
Švirksts, A., sekretārs
Cīrulis, B., biedrzinis
Pabērzs, S., kasieris
Laveniekova, E., kasiera biedrs
Lecons, valdes loceklis.
30. gadu beigās parādījās uzskats, ka par biedrības pirmsākumiem jāuzskata 1904. gadā dibinātā Grīvas Latviešu biedrība.
1921. gada 6. martā notika biedrības atjaunošanas svētki.
Mūsdienās biedrības valde pieturās pie uzskata, ka biedrības pirmsākumi ir 1917. gads.

Atsauces