Latgales dati

1904. gada 30. maijs

1904. gada 17. maijā pēc veca stila
Biedrību dibina vietējie sabiedriskie darbinieki Krišjānis Kalniņš, Vilis Siliņš, Jānis Sauka, Andrejs Lucāns, Dārznieks, Krēviņš, O.Čermaks. Biedrības darbu vadīja Lilienfeldes saimnieks Krišjānis Kalniņš. Biedrībai telpas bija Grīvas Slokas viesnīcā. GLB bija bibliotēka (ap 600 grāmatu), izveidojās teātra grupa. Izrāžu vadītaji bija Jūlijs Lielemurs un Jānis Sauka.
GLD darbību pārtrauca 1915.gadā sakarā ar karadarbības tuvošanos. Kara gados biedrības manta glabājās Krišjāņa Kalniņa mājās.
Biedrība darbību atjaunojusi 1922. gadā. 1923.gada 28. oktobrī ir notikušas biedrības atjaunošanas svinības. Izrādīta R.Blaumaņa luga "Ļaunais gars". Prezidents J.Čakste 1923.gada 27.oktobrī nosūtīja biedrībai apsveikuma telegrammu. 1924. gadā biedrībai piešķirts neliels zemes gabals (890 kv. m.). Ir ziņas par biedrības darbību, piemēram, Kultūras fonda dāvinātu bibliotēku 1924.gadā. Biedrības atjaunošana notikusi 1932.gadā, kad tā tika reģistrēta Latgales apgabaltiesā. Pēc biedrības iniciatīvas 1933. gadā organizēti Ilūkstes apriņķa pirmie dziesmu svētki.
Atjaunotā GLB tika ietilpināta 1937.gadā Daugavpils latviešu biedrībā (DLB). GLB inventārs, tostarp klavieres, tika nodotas Vienības namam.
Apvienotā biedrība slēgta 1940. gada jūnijā, īslaicīgi atjaunota 1944. gada 19. martā. DLB vēlreiz atjaunota 1988. gada 18. oktobrī.
Līdz 1940.gadam, īpašu svinot 35 gadu jubileju 1939.gadā un 1940.gada Latgales dziesmu svētkus, oficiāli tika uzskatīts, ka Daugavpils Latviešu biedrības vēstures skaitāma ar Grīvas latviešu biedrības dibināšanu 1904.gadā.
Biedrība bija izvietota namā Lielajā ielā.
Biedrības vadītāji:
Krišjānis Kalniņš,
Šolks /ap 1907.gadu/,
pirms apvienošanās ar Daugavpils latviešu biedrību GLB valdes priekšsēdētājs bija Mārtiņš Purens.

Atsauces
  • “Grīvas latviešu sabiedrības atklāšanas svētki.” Baltijas Vēstnesis. 1904. 1 (14). jūnijs.
  • “Grīvas latviešu sabiedrības atklāšanas svētki.” Baltijas Vēstnesis. 1904. 2. (15.) maijs.
  • “Tiesu sludinājumi.” Valdības Vēstnesis. 1932. 2. jūnijs.
  • “Grīvas latviešu sabiedrība 28. oktobrī (foto).” Ilustrēts Žurnāls, 1923. Nr.50, 530. lpp.