Latgales dati

1918. gada 26. aprīlis

Vācu okupācijas apstākļos pēc padomju varas padzīšanas tiek atjaunota zemstu darbība. Saskaņā ar 1918. gada 22. aprīlī apriņķa landtāga lēmumu sasauc apriņķa zemstes sapulci. Tā ievēl (atjauno 1911. gada sastāvu) zemstu valdi. Par priekšnieku ievēlēts muižnieks Bogdans Šahno. Valdē vēl ietilpst Jāzeps Grišāns, Ontons Velkme, barons Ikskuls, Kuzņecovs. Lai efektīvāk zemste veiktu savus pienākumus, ievēlēta arī zemstu padome: barons Rūdolfs Engelharts (priekšsēdētājs), Juris Pabērzs, Jānis Velkme, V. Mols, Gustavs Broel-Plāters.
Sapulce pieņēma lēmumu par apriņķa pievienošanos Vidzemei un Kurzemei.
Pēc Daugavpils apriņķa piemēra līdzīgus lēmumus pieņēma arī Ludzas un Rēzeknes apriņķa zemstu sanāksmes.

Atsauces
  • “Daugavpils apriņķa zemste.” Jaunō Drywa. 1918. 30.maijs.
  • “Latgales nākotne.” Līdums. 1918. 13. jūnijs.