Latgales dati

Rēzeknes 1917.gada kongresa dalībnieki - F.Kempa piekritēji

No Latgales kongresa aizgājušie sapulcējās bijušajā pilsētas skolā.
Fotogrāfijā saskatāmas 72 personas (F.Kempa piekritēji), kuras strīdu dēļ atstāja Rēzeknes kongresu. Viņu vadību uzņēmās A.Boriss. Laikraksti informēja, ka kongrsa zāli atstājušas 39 personas.
Salīdzinājumam - kongresā palika un darbu turpināja 183 dalībnieki (F.Trasuna piekritēji).
Kempa piekritēji:
Andrievs Boriss
Pēteris Līpiņš un citi

Datējums: 1917 Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta Jauno straume, 1927. 6.maijs
D78809e2e64bfd22353910e890475d27bdfafb54