Latgales dati
Dzimis 1882. gadā Naujenes pagasta Jurīšos.
Privātadvokāts, izglītību ieguvis pašmācības ceļā, dzīvojot Pēterpilī.
1917. gada aprīļa/maija Latgales kongresa dalībnieks - Putilova rūpnīcas strādnieks.
Persona "Pēteris Līpiņš" bija 1914.gadā laukstrādnieku apgādāšanas biroja priekšnieks Rēzeknē.
Persona "Pēteris Lipiņš" bija advokāts Rēzeknē, kara laikā aizbrauca uz ziemeļiem. Sludinājumā "Drywā" ziņoja, ka cerot atgreiezties pēc kara Rēzeknē.
Persona "Pēteris Lipiņš Jura dēls" 1917. gada novembrī ievēlēts par Rēzeknes apriņķa zemstes valdes priekšsēdētāju. (Baltkrievijas nacionāla arhīva lieta).
Persona "Lipiņš P." kā Rēzeknes izpildkomitejas priekšsēdētājs atklāja 1917. gada decembrī Latgales 2. kongresu.
Pēc 1920. gada aizbrauca dzīvot uz Sibīriju, kur no 1935.gada līdz 1938. gadam strādāja par latgaliešu pārvietojamā teātra mākslinieciskās daļas vadītāju un uzveda savas lugas. Pēdējā darbavieta bija Staļinskas metalurģijas kombināts, kur strādāja par juriskonsultu līdz 1954. gada decembrim.
Dzīvesbiedre Viktorija Daugule, Franča Kempa dzīvesbiedres Konstances Daugules - Kempas māsa, dzīvoja Latvijā.
Meita Irēna palika dzīvot Latvijā, mazmeita Ilona Salceviča.
Meita Eugēnija palika dzīvot Latvijā.
Miris (citviet minēts 70.tie gadi) 1957. gadā Staļinskā.
Atsauces
  • Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Otrais, pārstrādātais un papildinātais izdevums. Rīga: Zinātne, 2003. 741 lpp.
  • “No Latgales rakstniecības pūra.” https://www.vestnesis.lv/ta/id/95303 (27.07.2017).
  • “Latgales kongress.” Grām.: Latviešu konversācijas vārdnīca. 10. sēj. A.Gulbja apgādībā. 20229.-20230. sl.
7726afa0dadca16cca3668f9bd53284e3c02a77c
E549ec4ea8633f4887732df2aa609ae8e19e5a20
408fc3afdec1f39df527e3f7d94a56228abc925e
65dc7ce2e42cc4b07c1cf953d2dc53af4c277ca5