Latgales dati

1917. gada 29. novembris

1917. gada 16. - 19. novembrī pēc vecā stila
Valkā sanāca (no 29. novembra līdz 2. decembrim) Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes pirmā sesija.
Latgali sesijā pārstāvēja:
- no Latgales pagaidu zemes padomes - Staņislavs Kambala, Jānis Rubulis, Pēteris Lazdāns un V.Streļevičs
- no Latgaliešu bēgļu centrālkomitejas - Latviešu-latgaliešu biedrības dēļ paleiga kara uperim Vladislavs Rubulis.
- no Latgaliešu kareivju sekcijas pie latviešu apvienoto strēlnieku pulku izpildu komitejas - Donāts Lāčkājs-Lāce un Drukts.
V.Rubulis tika ievēlēts par sesijas prezideja locekli un informēja klātesošos par sesijas dalībnieku skaitlisko sastāvu.
Sanāksmes protokolā norādīts, ka Latgoals tautas komitets, arī citas organizācijas, nav atsūtījušas pārstāvjus uz sanāksmi.
No Latviešu kooperatoru kongresa organizacijas komitejas deleģēts Vilis. Siliņš.
P.Lazdāns savā runā pieminēja poļu sociālistu un demokrātu Rēzeknes 1917. gada 5. novembra (v. st.) sēdes lēmumu par atbalstu Latvijas autonomijai.
Padomes sesija deklarācijā Padomi nosauca par "topošās Latvijas augstāko iestādi" un apvienotā Latvijas (Vidzeme, Kurzeme, Latgale) ir autonoma un nedalāma vienība.

Atsauces
4f36c641773fe70d88c3294a6bf8bc67fb417b14