Latgales dati
Dzimis 1901. gada 24. jūlijā Vidridžu pagastā.
Arhitekts.
Latvijas Pieminekļu valdes etnogrāfijas inspektors, Pētera Stepiņa (arheoloģijas inspektors) kolēģis. Piedalījies Latgales ekspedīcijās, pētījis Ludzas un Jaunlatgales apriņķa dievnamus. Ir publicētas atmiņas.
Kā arhitektūras students divas sezonas strādāja par praktikantu Latgales paraugsaimniecību būvniecībā, tostarp Līvānu pagastā pie Ignata Dabara un pie J.Augustova Viļakā. Iespaidus apkopojis atmiņās, kas 1971. gadā nodrukātas "Londonas Avīzē".
Brālis zemūdens kuģa "Ronis" komandieris Hugo Legzdiņš /1903-2004/,
dzīvesbiedre Ilze (Kārļa Skalbes meita),
dēls arhitekts Andrejs Legzdiņš.
Miris 1990. gada 16. janvārī Stokholmā.
Atsauces
  • Legzdiņš, R. “Jaunsaimnieki.” Londonas Avīze. 1971. 22. janvāris.
  • Legzdiņš, R. “Jaunsaimnieki.” Londonas Avīze. 1971. 14. maijs.
  • Legzdiņš, R. “Latgales dievnami.” Grām.: Sast. K. Vilnis. Dzimtenes kalendārs 1974. gadam. Latviešu katoļu draudze. 90. - 97. lpp.
D9d72b622895a3f96a2441de4cf6e18da36cb8ef