Latgales dati

Rudzātu baznīcas zīmējums /1924/

Zīmējis Roberts Legzdiņš

Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta Legzdiņš, R. “Latgales dievnami.” Grām.: Sast. K. Vilnis. Dzimtenes kalendāts 1974. gadam. Latviešu katoļu draudze. 90. - 97. lpp
C7fc06f3b58cfe5b87359a424703efb743f76971