Latgales dati
Dzimis 1884. gada 31. janvārī Vecpiebalgas Kaikašos.
Literāts (prozaiķis, ps. Herolds, Fra, Fra Diavols, Kr.Beizīters, tulkotājs).
1909. gadā dzīvoja Latgalē (pie skolotāja Andreja Sestuļa), iespaidus atspoguļoja stāstu krājumā "Māras zemē".
Miris 1934. gada 17. aprīlī Rīgā. Apbedīts Rīgas Meža kapos.
Atsauces
  • Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1992. 29. - 30.lpp.
  • Antons Austriņš - pazīstamais un nezināmais : rakstu krāj. sast. un iev. sarakst. Alīna Romanovska. 2007.
  • Romanovska, A. “Latgale A.Austriņa prozā.” Humanitāro zinātņu vēstnesis, 2004. Nr. 6, 42. - 54.lpp.
  • “Antons Austriņš.” Latgales Ziņas. 1935. 19. aprīlis.