Latgales dati
Dzimis (nekrologā minēts dzimšanas laiks - 2. oktobris) 1882. gada 6. oktobrī (Kusā) Cesvaines draudzē.
Izglītības darbinieks (skolotājs).
No 1907. gada līdz 1919. gadam (12 gadi) Latgales skolu skolotājs.
Kā Varakļānu skolas skolotājs deleģēts uz Rēzeknes 1917. gada kongresu.
Jaunlatgales apr. Tilžas pagasta Ruskulovas krājaizdevu sabiedrības aktīvs biedrs, tās dibinātājs un sekretārs. Kokarevas kora vadītājs pirms Pirmā pasaules kara (pēc Vickopa).
Latgalē devis patvērumu vajātiem rakstniekiem un sabiedriskiem darbiniekiem 1909. gadā pie A.Sestuļa Kokarevā (Tilžā) apmetās rakstnieks Antons Austriņš.
Rakstījis atmiņas par vairākiem latviešu literātiem.
Rakstījis presē apcerējumus par Latgali, par Daugavpili.
Kandidējis Saeimā no Latgales apgabala Nacionālās apvienības sarakstā 1925. gadā.
1942. gadā atzīmēta A. Sestuļa 60 gadu jubileja.
Miris 1950. gada 19. maijā Ansbahā (Bavārija). Apbedīts 22. maijā
Atsauces
  • “Apskats.” Izglītības ministrijas mēnešraksts, 1932. Nr.11, 304.-305.lpp.
  • Sestulis, A. “Daugpils senatne.” Ilustrēts Žurnāls, 1921. Nr.4., 8.-10.lpp.
  • “A. Sestuļa 60 gadi.” Tēvija. 1942. 2. oktobris.
  • “Skolotājs Andrejs Sestulis.” Kopdarbība, 1932. 10. novembris.
  • “Sēru sludinājums.” Latvija. 1950. 1. jūnijs.
E549ec4ea8633f4887732df2aa609ae8e19e5a20
Bbaca76dd5ba8ef78dc3cd08234b31e1ab90a245