Latgales dati
Dzimis 1856. gada 14. martā dzimis Staņislava Kazimira un Marijas Terēzes Eleonoras Plāteru - Zībergu ģimenē.
Kalupes un Arendoles? muižas grāfs (pēdējais īpašnieks).
Savos īpašumos uzturējies tikai dažas nedēļas vasarā, jo pārējo laiku dzīvoja Šveicē.
Uzturējis nelegālu poļu skolu, kurā mācījas ap 20 bērni, arī Kalupes pagasta darbinieku Jāzeps Rudāns, kuram ir publicāts nelielas atmiņas par šo skolu. Grāfs atbalstīja arī ap trīsdesmit spējīgākos skolēnus, tostarp Juri Pabērzu un inženieri - ķimiķi Boļeslavu Jermoloviču.
Saskaņā ar Latvijas agrāro reformu 1922. gada 23. jūnijā muiža ieskaitīta valsts zemes fondā. Piederēja arī Kalupes parks (6, 72 ha), kurš 1925. gadā tika ieskaitīts aizsargājamo dabas teritoriju sarakstā.
Dzīvesbiedre Anna von Degenfelde - Šenburga (1849-1933). Laulība noslēgta Zalcburgā 1892. gadā. Ģimenē nebija pēcnācēju.
Miris 72 gadu vecumā 1928. gada 18. jūnijā.
Atsauces
  • “Valsts zemes fondā ieskaitīto nekaustāmo īpašumu saraksts.” Valdības Vēstnesis. 1923. 14. jūnijs.
  • “Saraksts Nr. 6 aizsargu mežiem, dabas pieminekļiem un parkiem.” Valdības Vēstnesis. 1925. 6. februāris.
  • Budže, A. “Vacī cylvāki stōsta.” Dzeive, 1965. Nr.70. 10. lpp.
  • “Andrzej hr. Plater-Zyberk z Broelu.” http://www.sejm-wielki.pl/b/lu.22333 (14.03.2021).