Latgales dati
Dzimis 1856. gada 14. martā Staņislava Plātera - Ziberga ģimenē.
Kalupes un Arendoles? muižas grāfs (pēdējais īpašnieks).
Savos īpašumos uzturējies tikai dažas nedēļas vasarā, jo pārējo laiku dzīvoja Šveicē.
Uzturējis nelegālu poļu skolu, kurā mācījas ap 20 bērni, arī Jāzeps Rudāns, kuram ir publicāts nelielas atmiņas par šo skolu. Grāfs atbalstīja arī spējīgākos skolēnus, tostarp Juri Pabērzu un inženieri - ķimiķi Boļeslavu Jermoloviču.
Saskaņā ar Latvijas agrāro reformu 1922. gada 23. jūnijā muiža ieskaitīta valsts zemes fondā. Piederēja arī Kalupes parks (6, 72 ha), kurš 1925. gadā tika ieskaitīts aizsargājamo dabas teritoriju sarakstā.
Atsauces
  • “Valsts zemes fondā ieskaitīto nekaustāmo īpašumu saraksts.” Valdības Vēstnesis. 1923. 14. jūnijs.
  • “Saraksts Nr. 6 aizsargu mežiem, dabas pieminekļiem un parkiem.” Valdības Vēstnesis. 1925. 6. februāris.
  • Budže, A. “Vacī cylvāki stōsta.” Dzeive, 1965. Nr.70. 10. lpp.