Latgales dati

1928. gada 28. oktobris

Daugavpilī (Grīvā) notiek pirmā plašākā sanāksme par tilta pār Daugavu celtniecību.
Sanāksmē piedalās Daugavpils un Grīvas pilsētas vadītāji J.Volonts un T. Žīlinskis, 5 pagastu pārstāvji, ielūgtie viesi no Saeimas, valdības, ministrijām, Izvēlēta optimālā tilta celtniecības vieta (starp pilsētas domi un elektrostaciju), izmaksas (ap 600 000 Ls) un celtniecības komitejas turpmākā rīcība. Ievēlēja 7 darbinieku komisiju, kura lūgs valsts līdzekļu tilta būvniecībai.

Notikumi tilta būvniecībā:
1923. gada vasara - aktualizēts tilta būvniecības jautājums aktu, jo par tilta nepieciešamību izteicās Grīvas pilsētas un Kalkūnu pagasta valdes.
07.12.1928 - Jaunā Latvijas valdība atbalsta Daugavpils tilta celtniecību: Pēc Daugavpils laikrakstu ziņām jaunizveidotā H.Celmiņa valdība deklarācijā ir atbalstījusi ideju par Daugavpils tilta celtniecību. Lieli nopelni šajā ziņā esot deputātam no Daugavpils Mārtiņam Abulam.
11.12.1928 - Daugavpilieši vēlas būvēt tiltu: Saeimu apmeklē Daugavpils pašvaldības delegācija, lai iesniegtu memorandu par Daugavpils-Grīvas tilta izbūvi. Ierosinājums gūst atbalstu.
29.12.1928 - Saeima lemj par naudas piešķiršanu Daugavpils tilta būvniecībai: Saeimas sēdē par papildus budžetu izskata Latgales deputāta A.Dzeņa priekšlikumu piešķirt naudu Daugavpils tilta priekšdarbu uzsākšanai. Pēc diskusijām nolēma jautājumu novirzīt valdībai, kurai jāpiešķir nauda tilta priekšdarbu veikšanai no ceļu būvei paredzētajiem līdzekļiem.
27.08.1929 - Akceptēta Daugavpils tilta vietas izvēle: Prese ziņo, ka Daugavpili bija apmeklējusi Jūrniecības departamenta komisija. Tā apstipriinājusi jaunā tilta celtniecības vietu - augšup Lauceses (Lauces) upes ietekai.
12.12.1929 - Sākti Daugavpils tilta izbūves darbi: Šādu informāciju ievieto laikraksts "Latvija". Sīkākas detaļas netiek paskaidrotas.
24.01.1930 - Presē publicēta ziņa, ka tilta būvniecības sākumos nodarbināti 100 bezdarbnieki. Notiek uzbēruma zemes darbi.
1930. gada 27. februārī - Daugavpils tilta celtniecībā ieguldīti jauni līdzekļi: Šoseju un ceļu departaments izsludina konkursu par divu krasta balstu izbūvi. Konkursā uzvarēja vietējais uzņēmējs P. Meļnikovs.
1932. gada 23. decembrī. Ekonomiskā krīze bremzē Daugavpils tilta uzbūvi: Daugavpils prese ziņo par problēmām Daugavpils jaunā tilta celtniecībā. Ekonomiskās krīzes apstākļos ir uzbūvēti nostiprinājumi un divi vidējie tilta balsti. Ir vajadzīgi līdzekļi trešā balsta izbūvei. Tilta būvniecības komisija gatavojas pieprasīt Saeimai 80.000 Ls.
1933. gada 30. jūnijā. Ministru kabinets atļauj ņemt kredītu Daugavpils tilta būvniecībai: Ministru kabinets atļauj ņemt kredītu Daugavpils tilta būvniecībai.
1934. gada 23. janvārī. Latvija slēdz līgumu ar Vācijas firmu un cer atjaunot Daugavpils tilta celtniecību: Prese informē, ka tuvākajās dienās Latvijas noslēgs līgumu ar Vācijas firmu "August Kloenne" par būvdarbu atjaunošanu: par tilta trešā balsta un tilta virsbūves metāla konstrukcijas (300 m) būvniecību. Darbus paredzēts pabeigt rudenī.
Pēc kāda laika, 1934.gada maija beigās, Latvija līgumu lauza, nepiekrītot firmas pieprasījumam mainīt līguma noteikumus.
1934. gada 31. maijā. Sarežģījumi Daugavpils tilta būvniecībā: lauzts līgums ar vācu firmu: Sakarā ar Daugavpils tilta būvniecību savā laikā tika slēgts līgums ar Vācijas firmu "August Kloenne". Vēlāk firma lūdza pārskatīt slēgtā līguma noteikumus. Tam nepiekrita Latvija, tāpēc Ministru kabinets savā sēdē nolemj lauzt šo līgumu.
Līgums izpelnās paaugstinātu tā laika preses uzmanību. Ekonomiskās krīzes laikā Vācija ieviesa sviesta importa ierobežojumus, kas atsaucās arī uz Latvijas sviesta eksportu. Ir ziņas, ka Vācija sakarā ar noslēgto tilta līgumu atļāva Latvijai eksportēt uz Vāciju papildus svieta apjomu.
Turpmāk Latvija ar minēto firmu sadarbojās un "August Kloenne" remontēja Rīgas dzelzs tiltu.
06.02.1934 - Daugavpils tilta uzbrauktuvju izbūve: Speciālā apspriedē izskatīti jautājumi par uzbrauktuvju izbūvi. Pilsētas vadība ierosina izbūvēt pievadceļu tieši no pilsētas, no Virsnieku (Lāčplēša) ielas. Celtniecības darbus veic firma "Augusts Kloene" no Dortmundes.
1934. gada 3. augustā. Uzņēmējs Kārlis Ķuze būvē Daugavpils tilta balstus
Konkursā par tilta balstu izbūvi bija pieci piedāvājumi. Tika pieņemts uzņēmēja Kārļa Ķuzes piedāvājums. Izmaksas 78.800 ls. Balsti jāpabeidz līdz oktobrim. Laikraksti ziņoja, ka oktobra beigās tikta balsti bija uzbūvēti. Pirms tam, 1934.gada februārī, bija ziņas, ka balstus būvēs Dortmundes firma "August Kloenne". Līgums tika lauzts.
1934. gada 6. novembrī. Pabeigta Daugavpils Vienības tilta balstu būve:
Prese informē, ka pabeigta tilta trešā balsta izbūve. To būvējis uzņēmēja Ķuzes firma. Tas nozīmē, ka ir izbūvēti visi tilta balsti. Pēdējais tika uzbūvēts balsts Grīvas pusē.
Zem katra balstu pamata tika iegremdētas trīs 12 m zem ūdens līmeņa 6,5 m lielas caurules, kuras piepildīja ar cementu, granti un akmeņiem. Uz caurulēm būvēja balstus. Būvniecības laikā tika atklāti lieli akmeņi un veca tilta balsti. Šo šķēršļu likvidēšanai tika piesaistīti ūdenslīdēji.
Arī mūsdienu tilts balstīts uz šiem balstiem.
Nākošais tilta celtniecības posms - metāla konstrukciju (fermu) uzlikšana.
Tilts tika būvēts 7 gadus (1928-1935).
Tilts atklāts 1935. gada 23. novembrī.

Atsauces
 • “Apspriede Daugavpils-Grīvas Daugavas tilta būves lietā.” Latgales Ziņas. 1928. 9.novembris.
 • “Daugavpils ziņas.” Latgales Ziņas. 1928. 7.decembris.
 • “Saeimas sēde. (Noslēgums).” Latvijas Sargs. 1928. 22. decembris.
 • “Kurā vietā cels Daugavpils tiltu?” Latvijas Sargs. 1929. 27. augusts.
 • “Dzimtenes ziņas.” Latvija. 1929. 12. decembris.
 • “Apspriede par Daugavas tilta uzbrauktuvju izbūvi.” Latgales Ziņas. 16.2.1934.
 • “Tilta būve pāri Daugavai starp Daugavpili un Grīvu.” Latgales Ziņas. 21.2.1930.
 • “Daugavpils ziņas.” Latgales Ziņas. 1930. 28.marts.
 • “Trūkst līdzekļu tilta būvei.” Latgales Ziņas. 1932. 23.decembris.
 • “Jauns tilts pār Daugavu.” Latvijas Sargs. 1933.1.jūlijs.
 • “Daugavas tilta jaunbūvi pie Daugavpils atjaunos.” Latvijas Sargs. 1934. 23. janvāris.
 • “Atjaunos Daugavpils tilta būvi.” Latvijas Sargs. 1934. 26.janvāris.
 • “Atjaunos Daugavpils tilta būvi.” Latgales Ziņas. 26.1.1934.
 • “Valdības lēmumi.” Latvijas Sargs. 1934. 1.jūnijs.
 • “Sviesta ziņas.” Lauksaimniecības Tirgus Ziņas. 1934. 25.janvāris.
 • “Lauzts līgums par Daugavpils tilta būvi.” Latvijas Sargs. 1934. 1. jūnijs.
 • “Daugavpils tilts.” Latgales Ziņas. 1934. 3.augusts.
 • “Daugavpils jaunā tilta balsti pabeigti.” Pēdējā Brīdī. 1934. 31. oktobris.
 • “Daugavpilī tilts top.” Latvijas Sargs. 1934. 6. novembris.
 • “Daugavpils jauno tiltu izbūvē ar ūdenslīdēju palīdzību.” Latvis. 1934. 9. septembris.
A36e25ee4c8cbbd3860e5b3e8a56a9b17ea00934
731b454d78bd7e889be8292eda649489a4fc1262
E629a9b241dfaa37a99df2bda82ef522252ab0b2
9da1a21c9ed2cfcab5aa9ef4e35ec530f0309119
Fe69a4a8de502e025220a6ea1e1a29f8851f1850
D88770820c0d94a0997ca3ef6c98004f88e6e110
520694c96c1f3504390dd817283508ab4c5c6c60
E2005d4730e9c9914fbdcf6a9bac8508220d0ae6
F7695c0047b0e336b5b9c52b5a5a7aec4555f8ef
23559ecf6c92aaeedb4f130dfec4e2a1bf566824
F0768f5bb25578e24808ef130308b6d1d8b19921
14d636560351cae86d7bf9fd18abd081e3e60570
F8380a71399c7a096e537bac06d0a548affc5dca
6ea91ba0a99aa71c36ce5c7572d7e731b17e7d6e
Af75272ba1d80e5143dc3e9aac6c3ef2af22ba92
722aa1e7caef8ffb19975640793f30b7a822ba9a