Latgales dati

1925. gada 27. februāris

Šī datuma preses ziņa
Daugavpils Kalupes pagastā darbojas Kolupa mūzikas biedrība. Tai piederot Kultūras fonda atbalstīta bibliotēka ar literāriem un zinātniskiem darbiem.
Raksta autors "Mežgalietis", iespējams, kalupietis Jānis Soms.
Pēc kāda laika prese ziņoja par teātra izrādes organizēšanu.
Biedrības orķestris (saukts par ragu orķestri) piedalījās vietējās un apkārtnes teātra izrādēs, deju un rotaļu sarīkojumos, katoļu un luterāņu draudžu pasākumos. Par biedrības valdes priekšsēdētāju minēts skolotājs Vladislavs Kursītis.
1936. gadā bija ziņa, ka biedrība tikšot likvidēta, orkestris un bibliotēka pāriešot aizsargu nodaļas rīcībā. 1941. gadā Biedrību likvidācijas komitejas pie Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes paziņojumā par biedrību slēgšanu bija minēta arī Kalupes muzikālā biedrība.
1939. gadā prese ziņoja, ka muzikālās biedrības bibliotēka neesot pieejama lasītājiem, tajā esot pirmskara un pirmo neatkarības gadu grāmatas.
Muzikālās biedrība tajā laikā nebija plaši izplatītas. Latgalē vēl līdz 1939. gadam darbojāš muzikalā biedrība "Lira", kas pavienojās ar Latvijas katoļu jaunatnes vietējo organizēciju. Kurzemē, Liepājā 1930.gadā reģistrēta dramatiskā un muzikālā biedrība "Klints". Rīgā līdz 1940. gadam darbojās Rīgas vācu muzikālā biedrība.
Trešās atmodas laikā 20.gs. 80 gadu otrajā pusē darbojās "Daugavpils muzikālā biedrība." (M.Brodovs?)

Atsauces
  • “Iekšzeme.” Daugavas Vēstnesis. 1925. 27. februāris.
  • “Iekšzeme.” Daugavas Vēstnesis. 1925.1. maijs.
  • “Liepājas apgabaltiesas reģistrācijas nodaļa.” Latvijas Vēstnesis. 1931. 2. janvāris.
  • “Hronika.” Aizsargs, 1936. 15. marts.
  • “Nedēļas apskats dzimtenē.” Rīgas Vēstnesis.. 1937. 18.marts.
  • “DAŽĀDI SLUDINĀJUMI.” Valdības Vēstnesis. 1939. 3. augusts.
  • “Biedrību likvidācijas komitejas pie Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes paziņojums.” Ведомости Президиума Верхного Совета ЛССР=LPSP AP Prezidija ziņotājs. 1941. 13. marts.
  • Brodovs, M. “Aicina muzikālā viesistaba.” Avangards, Daugavpils. 1989. 14. oktobris.
  • Latvijas vadošie darbinieki. 1936. 248. lpp.