Latgales dati
Dzimis 1899. gada 16. maijā Līksnas pagasta Augšguļānos Izbellas un Jāzepa Kursīšu 7 bērnu ģimenē.
Izglītības darbinieks (Kalupes pamatskolas pārzinis /pēc B.Rundāna.1925-?/, aritmētikas un glītrakstīšanas skolotājs /1924-1940/; skolotājs /Naujiene, Lāči, Nīderkuni, Grīvas Raiņa skola/),
lauksaimnieks.
Brāļi - inženieris Antons Kursītis, nodokļu inspektors Jezups Kursītis, ekonomists Vincents Kursītis, māsas - skolotāja Anna Kursīte un Veronika Kursīte (1887-1978, prec. Vērdiņa), māsas vīrs Līksnas pagasta valdes priekšsēdētājs Antons Vērdiņš.
Miris 1993. gada 28. janvārī Daugavpilī.
Atsauces
  • Paukšte, J. Dzimtās zemes elpa. Daugavpils: Saule, 2011. 35., 40.-41.lpp.