Latgales dati

1918. gada 14. aprīlis

30. gados ar Latvijas skautu centrālās pārvaldes piekrišanu tika atzīts, ka Daugavpilī skautu vienība sākusi darboties 1918. gada 14. aprīlī. Līdz tam bija viedoklis, ka skautu organizēšanās Daugavpilī bija saistīta ar 1921. gadu.
1918. gadā dibinātā organizācija 20.-30. gados funkcionēja kā Latvijas skautu 34. pulciņš, kurš bija bāzēts Daugavpils poļu skolā. 1938.gadā vienība svinēja 20 gadu pastāvēšanu, sarīkojums notika Varšavas ielā 30, kas bija Daugavpils poļu organizāciju adrese.
Vienības priekšnieki:
Vaclavs Tarnovskis
S.Savičs /1940/.

Atsauces
  • “Centrālās pārvaldes lēmumi.” Garezera raksti, 1938. Nr.2., 207. lpp.