Latgales dati

2019. gada 1. jūnijs

Pirmais Ciblas vidusskolas izlaidums notika 1949. gada 2. jūlijā, skolu beidza 24 audzēkņi.
Ar 1945. g. 1. augustu Eversmuižas pamatskola tika nosaukta par Ciblas latviešu vidusskolu. Par skolas direktoru tika iecelts Florians Ankipāns.
1964. gada 1. septembrī tika atklāta jaunā skolas ēka.

Atsauces
Ea783f6dd868104cee43731b3e460ae6d239b44b