Latgales dati
Dzimis 1901. gada 20. februārī Mērdzenas pagasta Jakulinsku sādžā.
Izglītības darbinieks (Rogovkas pamatskolas skolotājs /1919/, Pušmucovas pamatskolas pārzinis /1920-1928/, Ludzas apriņķa skolu valdes priekššēdētājs /1940-1941/, Ciblas vidusskolas direktors un skolotājs /1945-1966/), tautskolu inspektors),
politiķis (4. Saeimas deputāts /Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija; Latgales vēlēšanu apgabals, 1931-1934),
pašvaldību darbinieks (Mērdzenes pagasta valdes priekšsēdētājs, Ludzas apriņķa valdes loceklis /1928-/, Ludzas apriņķa vecākā vietas izpildītājs /1940/).
Miris 1989. gada 29. janvārī.
Atsauces
  • “Paziņojums.” Valdības Vēstnesis. 2.11.1931.
  • Latgaliešu politiķi un politiskās partijas neatkarīgajā Latvijā. Sast. Ē.Jēkabsons, V.Ščerbinskis. Rīga: Jumava, 2006. 50.-51.lpp.