Latgales dati

1968. gada 26. janvāris

Presē pirmo reizi presē publicēts raksts, kura minēta versija par Daugavpili - "Sarkano Verdenu". Ar to domātas 1919. gada septembra kaujas pie Daugavpils jeb pēc ta laika terminoloģijas - Daugavpils aizstavēšana. "Sarkanās Verdenas"" hronoloģija - 127 dienas (citviet 129 dienas) aizstāvēšanas kaujas un notikumi līdz poļu armijas ienākšanai Daugavpilī. Versijas rašanās bija saistīta ar Sarkanās armijas 50. gadadienu 1968. gadā februārī un Caricinas (vēlāk Staļingradas, tagad Volgogradas) kauju, kura noslēdzas ar Sarkanās armijas ienākšanu pilsētā 1920. gada 3. janvāri (analoģija ar Daugavpils atstāšanu 3. janvārī).
Raksta autors žurnālists P. Simončiks.
Raksts pirmo reizi nopublicēts Rīgas rajona laikrakstā "Darba Balss". Numurs iznāca piektdienā.
Nākošajā dienā, sestdienā, 27. janvārī rakstu pārpublicēja Daugavpils rajona laikraksts "Avangards". Turpmāk šo rakstu pārpublicēja pārējie rajonu laikraksti.

Atsauces
  • Simončiks, P. “Sarkanā Verdena.” Darba Balss (Rīgas rajons). 1968. gada 26. janvāris.
  • Simončiks, P. “Sarkanā Verdena.” Avangards, Daugavpils. 1968. 27. janvāris.