Latgales dati

1952. gada 10. jūlijs

1952. gada 10. jūlijā uzsākta Preiļu linu fabrikas būvniecība. Preiļu linu fabrika bija iecerēta kā viena no lielākajām Latvijā. Bija plāns uzsākt linu pirmapstrādi "Oktobra svētku" priekšvakarā 1955. gadā.
Fabrika izvietota 25 ha platībā, dūmeņa garums 40 m.
Darbu fabrika uzsāka 1956. gada janvārī, laikraksta ziņa bija ievietota 12. janvārī.
Fabrikas pirmais direktors Juris Jesiļevičs,
1993.gada 7.jūnijā pieņemts Latvijas Republikas Ministru Padomes lēmums Nr.294 "Par Valsts Preiļu linu fabrikas likvidāciju".
1994. g. tika nolemts fabriku pārdot izsolē. 1995. g. martā Latvijas Privatizācijas aģentūra apstiprināja Preiļu linu rūpnīcas privatizācijas noteikumus, paredzot uzņēmumu pārdot par vienu latu. Tajā pašā gadā Valsts Preiļu linu fabriku nopirka Preiļu SIA „ Remontbūvniecības komerckompānija „(RBKK). Izveidojās akciju sabiedrība „Lini”,
2015. gada februārī Preiļu novada būvvaldē tika akceptēts linu fabrikas ēku un būvju nojaukšanas projekts. Līdz ar to Preiļu linu fabrika beidza pastāvēt.

Atsauces
9be4e446290161abbd7de8269fc36bbfb62fff45
40d99f62cba2271be8847c92fefdea54a905364d