Latgales dati
Dzimis 1902. gadā Liepājā.
Preiļu linu fabrikas direktors,
pirms tam bija Aizkalnes pagasta partorgs.
Biogrāfija no nekrologa; "Pilsoņu kara gados J. Jesiļevičs dienē Kotovsfka kavalēristu brigādē, cīnās poļu frontē. Pēc inlerventu sakāves viņš paliek uz dzīvi Ukrainā, kur strādā dažādus darbus. Lielā Tēvijas kara sākumā J. Jesiļevičs ir politsastāvā, vēlāk 3. Ukrainas frontē komandē rotu. 1946. gadā viņš atgriežas Latvijā. Strādā partijas darbā: ir Preiļu un Aizkalnes pagastu partorgs, vēlāk Latvijas K(b)P Vārkavas pagasta komitejas sekretārs. 1950. gadā J. Jesiļevičam uztic lauksaimniecības nodaļas vadītāja pienākumus Latvijas K(b)P rajona komitejā. 1951. gadā J. Jesiļeviču partija sūta uz K. Marksa kolhozu par priekšsēdētāju. Atbildīgus amatus viņš izpilda arī vēlāk: ir Preiļu linu fabrikas direktors un rajona remontu un celtniecības kantora priekšnieks. Kopš 1958. gada J. Jesiļevičs bija pensionārs".
Miris 1971. gada 16. martā Preiļos.
Atsauces
  • Sūna, A. “Vēl vienmēr ierindā.” Ļeņina Karogs (Preiļi). 1960. 8. decembris.
  • “J. JESIĻEVIČS.” Ļeņina Karogs (Preiļi). 1971. 18. marts.