Latgales dati

1918. gada 29. aprīlis

Iespējams, ka Latgales sabiedrisko darbinieku apspriede notikusi, lai aktualizētu Latgales pievienošanu Vidzemei un Kurzemei. Ar pilnvarām piedalījušies Daugavpils apriņķa zemstes pārstāvji, vēlēti 1918. gada 26. aprīļa sēdē. Tomēr tika atzīts, ka tā bijusi privāta sapulce. Līdz tam iniciatīvu bija izrādījusi tikai Daugavpils apriņķa zemste (1918. gada 26. aprīļa sēde).
Jautājuma turpmākajai sekmīgai risināšanai bija nepieciešams Ludzas un Rēzeknes apriņķa zemstu sapulces lēmums.
Ludzas apriņķa analoģiska sēde notika 1918. gada 24. maijā, Rēzeknes apriņķa - 1918. gada 28. maijā.
Par to ziņo laikraksts "Rīgas latviešu avīzes", "Līdums".

Atsauces
  • “Latgales jautājums.” Rīgas latviešu avīze. 1918. 17. jūnijs.
  • “Latgales jautājums.” Rīgas latviešu avīze. 1918. 23. aprīlis.