Latgales dati

1917. gada 10. aprīlis

1917. gada 28. martā pēc vecā stila
Daugavpilī Šosejas ielā 96 Izidora Livčāna vadībā notika latgaliešu sanāksme. Dienas kārtībā - "Daugavpils latviešu un visas Latvijas vajadzības", "latviešu-latgaliešu un latviešu-baltiešu apvienošana", "brīvas Latvijas pašvaldības".
Sanāksmes dalībnieki izteicās par nepieciešamību vienoties "breivajā pulceņā". Tās vadībā tika ievēlēta komiteja (priekšnieiks, sekretārs, divi vietnieki un padomdevēji). Par pulciņa priekšnieku ievēlēja Jānis Delveri, vietnieci Annu Vonogu, sekretāru Jāni Malnaci, vietnieku Jakabu Muiženiku.
Svarīgākie uzdevumi - meklēt vienību ar latviešiem - baltiešiem, veidot jaunas pašvaldības, panākt latviešu bīskapijas izveidi.
9 (22). aprīlī notika jauna Daugavpils latgaliešu apspriede. Pēc "Drywas" versija "beja nusprists reizē ar cytom Latvijas daliam meklet kupigu autonomiju taida veida, ka Latgola, Kurzeme un Vidzeme paturatu sovu viteju pašvaldibu."
Turpmāko notikumu attīstība - 16 (29). aprīlī Šosejas ielā 96 notika biedrības „Saule” dibināšanas sanāksme. Biedrības dibinātāji bija "brīvā pulciņa" komitejas locekļi Izidors Livčāns, Anna Vonoga.

Atsauces